ČO BY MALI RODIČIA VEDIEŤ O COVID-19

 • Covid-19 je infekčné ochorenie, pri ktorom majú deti príznaky nachladnutia alebo príznaky podobné chrípke.
 • Ak má vaše dieťa takéto príznaky, nechajte ho doma. Sledujte jeho stav, otestujte ho domácim antigénovým testom (Ag domáci samotest), prípadne objednajte antigénový test (Ag test) alebo PCR test v odbernom mieste. Ag test sa vykonáva z hlbšej časti nosa (nosohltan), PCR test sa u menších detí vykonáva z hrdla a u väčších detí aj z hlbšej časti nosa (nosohltan). Toto vyšetrenie deti vnímajú ako šteklivé až nepríjemné, ale tieto pocity rýchlo ustúpia. Dieťa pred testovaním oboznámte s tým, ako sa vyšetrenie robí.
 • Ak je Ag domáci samotest, Ag test alebo  PCR test pozitívny, alebo ak máte obavy o dieťa pre príznaky, kontaktujte telefonicky, správou SMS alebo mailom detského lekára svojho dieťaťa, aby rozhodol o ďalšom postupe. Prečítajte si podrobné informácie nižšie.
 • Dbajte na ROR – ruky (dôsledné umývanie teplou vodou alebo dezinfikovanie alkoholovým prípravkom), odstup (snažte sa, aby choré dieťa bolo čo najmenej v kontakte s ostatnými členmi rodiny), rúško (v spoločných priestoroch v rodine, pri kontakte s oslabenými príbuznými používajte prekrytie horných dýchacích ciest).

Do tejto skupiny patria mnohé druhy vírusov, ktoré môžu nakaziť ľudí aj zvieratá. Zvyčajne spôsobujú mierne ochorenia. Takmer každý sa v priebehu svojho života nakazí niektorým koronavírusom, prekoná nachladnutie alebo inú infekciu dýchacích ciest, ochorenie trvá krátko a je zväčša mierne. Väčšina týchto vírusov môže nakaziť aj zvieratá. Infekcia sa môže prenášať z človeka na človeka, z človeka  na zviera, alebo aj zo zvieraťa na človeka, ale tieto „zvieracie“ druhy sa väčšinou ďalej medzi ľuďmi neprenášajú.

Čo je nový koronavírus (označený ako SARS-Cov-2 vírus)?

Je to nový druh koronavírusu, ktorý sa objavil v meste Wuhan v Číne. Spôsobuje  chrípke podobnú chorobu, ktorú voláme Covid-19. Stále je toho veľa, čo o tomto víruse a tejto chorobe nevieme. Odporúčania a rady sú často založené na skúsenostiach s inými vírusovými chorobami. Je dôležité sledovať nové informácie, ktoré získavajú vedci na celom svete a riadiť sa rozhodnutiami zdravotníckych autorít, ktoré sú založené na vedeckých poznatkoch.

Najčastejšie sú 3 cesty šírenia:

 • vdychovaním vzduchu vydýchnutého infikovaným človekom, ktorý obsahuje kvapôčky s vírusom
 • vniknutím kvapôčok s vírusom do očí, nosa alebo úst, hlavne ak chorá osoba kašle alebo kýcha
 • dotykom očí, nosa alebo úst rukami, ktoré chytali predmety, na ktorých sú zachytené vírusy

SARS-Cov-2 vírus sa prenáša z človeka na človeka. Je prítomný v kvapôčkach vo vydychovanom vzduchu infikovanej osoby najmä pri kašli, kýchaní, kričaní alebo speve. Niektoré z najmenších kvapôčok s vírusmi môžu zostať voľne vo vzduchu niekoľko minút až hodín, prúdy vzduchu ich roznášajú po priestore. Najviac nakazených kvapôčok sa nachádza do vzdialenosti 2 metre od chorej osoby. Kvapôčky s vírusom kontaktná osoba vdýchne alebo sa jej dostanú do očí, alebo sa zachytia na okolitých predmetoch. Infekčné kvapôčky sú tiež na koži infikovanej osoby, hlavne na rukách, a rukami a sa dostáva vírus na okolité predmety. Po dotyku s týmito predmetmi si potom iný človek vírus prenesie na svoju tvár, ústa alebo oči. Nakazenie chytaním predmetov je však oveľa menej časté ako vdýchnutím nakazených kvapôčok. Vírus môžu prenášať aj nakazení, ktorí nemajú žiadne príznaky.

Prenos potravinami nebol dokázaný. Nepoužívajte dezinfekčné prostriedky na čistenie ovocia a zeleniny, stačí ich umyť pod tečúcou vodou. Takisto nie je pravdepodobné, že sa vírus prenáša pitnou vodou. Neroznáša sa ani cez vodu v riekach, jazerách alebo v mori. Vírus sa našiel v splaškoch v kanalizáciách, ale odpadové vody sú vždy upravované dezinfekčnými prostriedkami, ktoré ničia vírusy a baktérie.

Dôkladné umývanie rúk je základným pravidlom osobnej hygieny. Je to jeden z najjednoduchších a najlepších spôsobov, ako zabrániť šíreniu infekcie. Ruky umývajte mydlom a teplou vodou po dobu najmenej 20 sekúnd, prípadne používajte dezinfekčný gél s minimálnym obsahom 60 % alkoholu.

Pri smrkaní nosa

 • používajte jednorazové papierové vreckovky,
 • hneď po použití odhoďte vreckovky do odpadkového koša,
 • po smrkaní si umyte ruky alebo použite dezinfekčný alkoholový prípravok.

Pri kýchaní alebo kašli

 • nekýchajte ani nekašlite do dlaní,
 • použite jednorazové vreckovky na prekrytie úst a nosa, alebo si zakryte ústa a nos ramenom a lakťovou jamkou,
 • po kašli alebo kýchaní si umyte ruky alebo použite dezinfekčný alkoholový prípravok.

Poučte svoje dieťa, aby si neumytými rukami nechytalo oči, nos a ústa. Touto cestou sa vírus dostáva do tela. Vyhýbajte sa zdieľaniu riadu, pohárov, šálok, príboru, uterákov a posteľnej bielizne s ostatnými členmi domácnosti a so zvieratami.

Snažte sa dodržiavať aspoň 2-metrový odstup od osôb mimo vašej domácnosti.

Buďte svojim deťom príkladom, tak si vaše dieťa najlepšie osvojí správne hygienické návyky.

Tento časový úsek sa nazýva inkubačná doba. Pre Covid-19 je to od 1 až 14 dní, v priemere  2 až 4 dni.

Odhaduje sa, že až 30 % nakazených osôb nemá príznaky vôbec, u detí to môže byť aj viac. 

Príznaky sú podobné ako pri iných vírusových infekciách a sú zvyčajne mierne. Dieťa môže mať:

 • horúčku, niekedy triašku,
 • kašeľ,
 • sťažené dýchanie nosom,
 • nádchu,
 • bolesti svalov,
 • únavu,
 • bolesť hlavy,
 • bolesť hrdla,
 • riedku stolicu až hnačku,
 • vracanie,
 • vyrážky,
 • stratu chuti a čuchu,
 • malé bábätká môžu byť plačlivé, podráždené alebo menej aktívne, menej sa dojčia alebo pijú mlieko.

Ak má vaše dieťa takéto príznaky, zostaňte doma, zabráňte kontaktu vášho dieťaťa s inými osobami, nechoďte von a necestujte. Odporúčané je potvrdenie infekcie domácim antigénovým samotestom, Ag testom, PCR a pod. v najbližších 1 – 2 dňoch. Príznaky zvyčajne ustúpia do 2 týždňov, najčastejšie trvajú 2 až 7 dní. Niektoré deti môžu mať aj vážnejšie príznaky, ako sú problémy s dýchaním, neustupujúca teplota alebo zhoršovanie celkového stavu, odhaduje sa, že sa tento ťažší priebeh vyskytuje asi u 20 % detí s príznakmi. Deti s vážnym stavom musia byť hospitalizované. Takéto deti s komplikovaným priebehom ochorenia sa zvyčajne zotavia do 3 do 6 týždňov.

Dieťa musí zostať v domácej izolácii spolu s jeho úzkymi kontaktmi (ak pre nich neplatia výnimky z karantény). Kontaktujte lekára svojho dieťaťa a oznámte mu, že má vaše dieťa dokázanú infekciu koronavírusom. Ak sú príznaky u dieťaťa mierne, nie je potrebné ihneď vyhľadať lekára a dieťa vyšetrovať. Obvykle nie je odporúčaná žiadna špeciálna protivírusová liečba, liečia sa len príznaky dieťaťa ako pri iných vírusových infekciách a podáva sa podporná liečba. Nepoužívajte lieky – ani antibiotiká – bez odporúčania pediatra.

Väčšina detí má mierne príznaky, ale môže sa stať, že sa objavia vážnejšie príznaky. Dieťa môže mať napríklad problémy so sťaženým dýchaním, neustávajúcim vracaním, závažnou hnačkou, slabým príjmom tekutín alebo vysokými horúčkami. Komplikáciou môže byť aj zápal srdcového svalu (myokarditída): dieťa je unavené, má bolesť na hrudníku alebo ťažkosti s dýchaním. Väčšina detí so zápalom srdcového svalu sa zotaví, ale niektoré veľmi choré deti vyžadujú liečbu v nemocnici.

Oddeľte svoje dieťa od ostatných členov rodiny do samostatnej izby, ak je to možné, vyčleňte samostatnú kúpeľňu. Obmedzte tiež kontakt dieťaťa s domácimi zvieratami, pretože nie sú spoľahlivé dáta o prenose vírusu na zvieratá. Podľa možností dbajte, aby dieťa s možnou infekciou nosilo respirátor alebo rúško, ak to nie je možné, chráňte pri nevyhnutnom kontakte ostatných členov rodiny rúškom. Opakovane doma čistite povrchy predmetov alkoholovými roztokmi s obsahom alkoholu najmenej 60 % alebo čistiacimi prostriedkami na báze chlóru, tiež hračky a iné predmety, ktoré prichádzajú do styku s deťmi.

Deti, ktoré majú iné choroby, môžu mať vážnejšie príznaky, častejšie a skôr vyžadujú lekársku pomoc alebo prijatie do nemocnice.

Najčastejšie ide o tieto choroby:

 • výrazne oslabená imunita (deti s imunosupresiou): vrodené poruchy imunity, deti po transplantácii, onkologickí pacienti na chemoterapii alebo imunosupresívnej liečbe, dialyzovaní pacienti, deti s HIV infekciou,
 • deti s ochorením srdca: vrodené chyby srdca, získané srdcové choroby s potrebou liečby, deti po operáciách srdca,
 • obezita,
 • závažné neurologické ochorenia: detská mozgová obrna, vrodené chyby mozgu, epilepsia,
 • chronické ochorenie dýchacích ciest: ťažká priedušková astma, vrodené vývojové vady dýchacích ciest,
 • chronické ochorenie obličiek,
 • chronické ochorenie pečene,
 • cukrovka,
 • závažné genetické ochorenia ako napr. Downov syndróm,
 • onkologické ochorenia.

Podrobne sa dočítate v Manuáli na určenie závažnosti zdravotného stavu dieťaťa po úzkom kontakte s Covid-19.

V zriedkavých prípadoch sa môže celkový zdravotný stav vášho dieťaťa zhoršovať.

Ako rozoznať, čo sú mierne, stredne závažné alebo závažné príznaky?

Vo všeobecnosti, mierne príznaky Covid-19 ochorenia sú:

 • nádcha, upchatý nos, kýchanie, škriabanie alebo bolesť hrdla, štípanie a slzenie očí,
 • kašeľ: zvyčajne 3 a viac záchvatov denne, neprerušuje spánok a nebráni dieťaťu v bežných denných činnostiach a hrách,
 • pobolievanie celého tela, svalov, únava, slabosť, bez ťažkostí s dýchaním,
 • mierna bolesť hlavy, ktorá dieťa neruší zo spánku,
 • horúčka, ktorá dobre reaguje na liečbu liekmi,
 • strata chuti a čuchu,
 • znížená chuť do jedla,
 • napínanie na vracanie, mierna bolesť brucha, ktorá prichádza a odchádza, neruší spánok,
 • občasné vracanie alebo hnačka.

Stredne závažné príznaky Covid-19 sú:

 • pretrvávajúca horúčka nad 39 °C, ktorá zle reaguje na lieky proti horúčke alebo trvá viac ako 4 dni, horúčka nad 40 °C viac ako 1deň,
 • pretrvávajúci kašeľ, ktorý dieťa ruší v spánku i pri hre a zhoršuje sa,
 • ťažšie a rýchlejšie dýchanie pri námahe (námahová dušnosť: dolná časť rebier a časť brucha pod rebrami sa vťahuje pri nádychu dovnútra), ale v pokoji je dýchanie voľné ako zvyčajne, môžu byť počuteľné pískavé zvuky pri dýchaní,
 • slabosť, výrazná únava a u starších detí na občasné závraty (točenie hlavy),
 • pretrvávajúca bolesť hlavy (nie občasné pobolievanie hlavy),
 • pretrvávajúca bolesť brucha, vracanie niekoľkokrát denne, opakované objemné alebo vodnaté hnačky,
 • slabší príjem tekutín a mierne príznaky dehydratácie (suchšie sliznice v ústach, málo sĺz pri plači, menej časté močenie).

Závažné príznaky Covid-19 sú:

 • u dojčaťa mladšieho ako 3 mesiace každá horúčka nad 38 °C,
 • problémy pri dýchaní aj v pokoji, nepravidelné dýchanie s prestávkami v dýchaní (apnoické pauzy), neschopnosť súvisle hovoriť, piť a jesť bez prestávok, „lapanie po dychu“, zreteľné sa vťahovanie dolnej časti rebier, brucha pod hrudníkom aj hrudnej kosti,
 • veľmi rýchle dýchanie (aj keď nie je horúčka): vo veku do 3 mesiacov viac ako 60 dychov/minútu, vo veku 3 až 12 mesiacov viac ako 50 dychov/minútu, vo veku 1 až 5 rokov viac ako 40 dychov/minútu, vo veku od 6 až 11 rokov viac ako 30 dychov/minútu, vo veku nad 12 rokov viac ako 20 dychov/minútu,
 • sivé až modré sfarbenie kože hlavne na perách, na tvári a prstoch rúk a nôh alebo výrazná bledosť a mramorovaná koža,
 • bolesť a tlak na hrudi, ktorá trvá viac ako 10 minút,
 • silné neustupujúce bolesti brucha a opakované neutíchajúce vracanie,
 • vykašliavanie krvi,
 • neprítomnosť močenia, výrazne suché sliznice v ústach, vpadnuté oči bez sĺz,
 • zmätenosť, bez odpovede na podnety – dieťa je letargické, ospalé, nevie zostať zobudené, spomalene myslí a odpovedá, alebo je naopak podráždené, stále plače a neviete ho upokojiť.

Dojčatá do 3 mesiacov sú vždy považované za rizikové!
Na to, aby ste sa vedeli rozhodnúť, či máte ihneď volať rýchlu zdravotnú pomoc alebo ísť do nemocnice, alebo stačí kontaktovať svojho pediatra, pozrite na Manuáli o závažnosti zdravotného stavu dieťaťa . Sú vypracované odbornou spoločnosťou primárnych pediatrov a schválené Ministerstvom zdravotníctva SR. Podľa veku tieto stručné návody vymenúvajú varovné príznaky a radia, ako rýchlo je potrebné vyhľadať lekársku pomoc. 

Ak má vaše dieťa mierne príznaky, oznámte detskému lekárovi vášho dieťaťa (pediatrovi), že vaše dieťa má Covid-19, liečte príznaky a starajte sa o dieťa aj podľa rád, uvedených na tejto stránke.

Ak má vaše dieťa stredne závažné príznaky, ako sú uvedené v predchádzajúcom texte, alebo máte otázky o starostlivosti o dieťa alebo obavy z iných príznakov, telefonicky kontaktujte detského lekára alebo mu napíšte správu, podľa toho, aké má váš lekár zvyklosti. Buďte trpezliví, pediater vášho dieťaťa má v starostlivosti tisíce detí  a v čase pandémie veľmi veľa rodičov potrebuje pomoc.

Ak je vaše dieťa veľmi choré a má niektoré z oranžových príznakov podľa Manuálu o závažnosti zdravotného stavu, ihneď kontaktujte detského lekára, objedná vás na vyšetrenie čo najskôr. Ak sa nedovoláte, je po ordinačných hodinách alebo je víkend, a dieťaťu sa ani po niekoľkých hodinách nezlepšuje zdravotný stav alebo sa zhoršuje, vyhľadajte najbližšiu detskú pohotovosť (Ambulantnú pohotovostnú službu – APS), alebo nemocničnú pohotovosť (Oddelenie urgentného príjmu – OUP), ak nemáte možnosť dieťa odviezť k najbližšiemu lekárovi, volajte tel. číslo 155 alebo 112).

Ak je vaše dieťa veľmi choré  a má niektoré z červených príznakovManuálu o závažnosti zdravotného stavu – okamžite choďte do najbližšej nemocnice alebo volajte tel. číslo 155 alebo 112.

V predchádzajúcom texte nie sú vymenované všetky možné príznaky: ak sa vyskytnú iné závažné príznaky, ktoré vyvolávajú vaše obavy, volajte detskému lekárovi.

Liečba nekomplikovaného ochorenia Covid-19 sa nelíši od liečby iných vírusových ochorení, ako sú prechladnutia alebo chrípkové ochorenia. Pre liečbu dieťaťa v domácom ošetrení nie sú dostupné protivírusové lieky. Ošetrujeme príznaky dieťaťa, ako je napríklad horúčka, kašeľ, bolesť hrdla alebo nádcha tak ako pri iných chorobách dýchacích ciest. Nemusíte vyhľadať pediatra, pokým sa nevyskytnú problémy s dýchaním, alebo sa neobjavia iné varovné príznaky, ako je spomenuté v predchádzajúcom texte.

Antibiotiká nie sú určené na liečbu Covid-19 choroby (antibiotiká nezabíjajú vírusy), lekár ich použije iba v prípade, ak sa k vírusovej infekcii pridruží aj bakteriálna infekcia. Takisto na Covid-19 nefungujú lieky ako ivermektín alebo hydrochlorochín, ktoré sú často spomínané v médiách a na internete, nie sú schválené na liečbu Covid-19 a môžu spôsobiť vášmu dieťaťu vážne ublíženie na zdraví.

Vitamíny.  Na použitie vitamínov na liečbu Covid-19 nie sú vedecké odporúčania, riadime sa bežnými odporúčaniami na podávanie vitamínov pri vírusových ochoreniach:

 • Vitamín C má v organizme veľa funkcií, pomáha chrániť pred nepriaznivými účinkami infekcií a podporuje imunitu (je účinný antioxidant). Liečba vysokými dávkami vitamínu C nie je u detí odporúčaná a môže byť škodlivá. Dôležitý je prísun čerstvého ovocia a zeleniny. V čase vírusovej choroby je možné podávať deťom vitamín C v dávkach: od 3 do 6 rokov 100 – 200 mg denne, u detí nad 6 rokov 250 – 500 mg denne, nad 18 rokov 1 – 2 g denne. U detí do 3 rokov podávajte po konzultácii s pediatrom.
 • Vitamín D podporuje obranyschopnosť a jeho nedostatok môže zhoršovať zápal v tele. Na Slovensku podávame všetkým deťom  do jedného roka veku 2 kvapky vitamínu D (Vigantol, Devit a pod.), čo zodpovedá približne 1000 medzinárodným jednotkám, pretože sú ohrozené nedostatočným príjmom, dávku už počas Covidu-19 nezvyšujte! Deťom nad rok pri chorobe podávame 600 až 1000 medzinárodných jednotiek – čo zodpovedá 2 – 3 kvapkám, možno podať vitamín D aj v inej ako kvapkovej forme. Mladistvým nad 18 rokov podávame 1000 až 2000 medzinárodných jednotiek.

Pozor! Vysoké dávky vitamínu D sú pre dieťa škodlivé, môžu spôsobiť vážne poškodenie zdravia, veľa detí boli predávkované vitamínom D a museli byť prijaté do nemocnice s poškodenými obličkami. Pozor! Veľa výživových doplnkov obsahuje aj vitamín D! Vždy treba skontrolovať obsah toho, čo podávate dieťaťu!

Zinok.  Vedci dokázali, že zinok je dôležitý pre organizmus – pomáha v boji proti infekciám, má významné funkcie napríklad pri zápaloch a  zrážaní krvi. Podáva sa vtedy, ak sa predpokladá jeho nedostatok v organizme – napríklad u detí s chronickými ochoreniami, alebo ak nie je isté, že je dostatok zinku v strave (u dojčiat a malých detí, vegetariánov). Nie je dokázané, že zinok pomáha v liečbe Covid-19, ale odborníci predpokladajú, že môže znížiť riziko, dĺžku a závažnosť ochorenia. Odporúčané  denné dávky zinku zo všetkých zdrojov: deti vo veku od 1 do 3 rokov by mali dostať približne 3 mg, od 4 do 8 rokov 5 mg, od 9 do 13 rokov 8 mg, od 14 do 18 rokov u dievčat 9 mg a u chlapcov 11 mg. Dospelí by mali mať minimálne 10 mg denne.

Pozor! Podávanie vysokých dávok zinku môže byť škodlivé a spôsobovať poškodenie nervov, rednutie kostí a poškodenie čuchu. Dlhodobé podávanie zinku môže znižovať obranyschopnosť – poškodzuje funkciu bielych krviniek.

Beta glukány (napr. Imunoglukan) majú prirodzené účinky na posilňovanie imunity, pomáhajú zmierňovať zápaly. Podávajte ich podľa odporúčaní v príbalovom letáku.

Omega-3-mastné kyseliny môžu pomáhať znižovať zápal v tele, pri zvýšenom príjme podporujú imunitné deje v organizme, preto niektorí odborníci veria, že dostatočný príjem Omega-3-mastných kyselín je prospešný pre pacientov s Covid-19.

Rastlinné liečivá (fytofarmaká) sú výťažky z liečivých rastlín, napríklad z liečivého muškátu (Pelargonium sidoides) alebo Echinacei, zabraňujú rozmnožovaniu vírusov na slizniciach nosa a úst a pravdepodobne aj vírusu Covid-19.

Obranyschopnosť detí významne ovplyvňuje správna životospráva a zdravá výživa. Dbajte na dostatok spánku a zdravú výživu. Vyvážená strava by mala obsahovať zelenú listovú zeleninu, mrkvu, sladké zemiaky, červenú papriku, brokolicu, kapustu, cibuľu, cesnak, citrusové ovocie, strukoviny, vajíčka a mliečne výrobky, rôzne druhy orechov a zŕn, kurkumu, škoricu, ryby, hydinu, červené mäso.

 • Horúčka pri Covid-19 nevyžaduje inú liečbu, ako sa bežne používa pri horúčkach pri vírusových ochoreniach. Používame lieky s obsahom paracetamolu (Paralen, Panadol a pod.) alebo lieky s obsahom ibuprofénu (Nurofen, Brufen, Ibalgin a pod.). Podozrenie na nevhodnosť použitia ibuprofénu sa nepotvrdilo, tento liek nespôsobuje žiadne komplikácie pri použití pri tejto chorobe. Ibuprofén nepodávame pri hnačkách a vracaní, keď hrozí dehydratácia (nedostatočné zavodnenie).
 • Horúčku liečime, ak je teplota nad 38,5 stupňa C. Pri nižšej teplote liečime dieťa vtedy, ak sú prítomné iné príznaky ako bolesť hlavy, alebo je dieťa veľmi nepokojné a predpokladáme, že má bolesti. Horúčka do 38,5 stupňa C pôsobí pozitívne na imunitný systém, pomáha bojovať proti infekcii.
 • Nesmie sa zabúdať na dostatok tekutín, aby sa predišlo dehydratácii. Aby sa telo zbavilo nadmerného tepla, potrebuje viac tekutín ako v stave bez horúčky.
 • Najdôležitejšie informácie o liečbe horúčky pozri tu.

O dieťa sa staráme ako pri bežnej nádche. Podávame soľné roztoky („morskú vodu“) do nosa, aby sa hlieny zriedili a nosová sliznica bola zvlhčená. Dbáme, aby dieťa správne smrkalo (najprv fúkať z jednej nosnej dierky a potom z druhej), u malých detí hlieny odsávame odsávačkami.

Pri nádche je v nose zapálená sliznica, ktorá opuchne a dieťa môže mať výrazne upchatý nos a ťažšie sa mu dýcha nosom, prípadne dýcha len ústami a je nepokojné. Podávame nosové kvapky na odpuchnutie nosovej sliznice. Pomôžu nielen s nepríjemnými pocitmi dieťaťa, ale spôsobia zmenšenie opuchu aj v miestach, kde je nos prepojený s prinosovými dutinami a stredným uchom, a tým predchádzajú zápalu dutín a zápalu ucha. Pred použitím kvapiek nos vysmrkáme a vyčistíme. Dieťa zakloní hlavu a otočí ju na jednu stranu – do nosnej dierky na tej istej strane kvapneme kvapky. Cieľom je to, aby kvapky pretiekli po bočnej strane nosu, kde je sliznica najviac opuchnutá. To isté zopakujeme na druhej strane.

Lieky na odpuchnutie sliznice nosa: Nasivin, Otrivin, Olynth, Mar rhino, Muconasal, Vibrocil a podobne v závislosti od veku. Poraďte sa s lekárnikom.

Väčšina detí má mierny kašeľ a nepotrebuje žiadnu liečbu okrem pokojového oddychovému režimu a dostatku tekutín.

Kašeľ rovnako ako horúčka je pre organizmus prospešný, je to obranný reflex a nemal by sa potláčať, kým nespôsobuje dieťaťu výrazný diskomfort (nepríjemné pocity), nadmerne nezaťažuje organizmus a nespôsobuje nepokojný spánok. Mnohé deti s kašľom sú spokojné, hrajú sa a dobre spia, vtedy kašeľ netreba liečiť.

 • Dieťa mladšie ako 3 mesiace s kašľom vyžaduje konzultáciu s pediatrom, nepodávajú sa žiadne lieky proti kašľu ani na riedenie hlienov bez odporúčania lekára.
 • U dieťaťa od 3 mesiacov do 1 roka s miernym kašľom sa žiadne lieky na kašeľ neodporúčajú. Podávajte teplé tekutiny v malých množstvách: detský čaj, vlažnú vodu, prípadne riedené ovocné šťavy (u detí starších ako 6 mesiacov) po malých množstvách, 3- až 4-krát denne 5 – 15 ml (1 – 3 polievkové lyžice). Ak má dieťa výrazný vyčerpávajúci záchvatovitý kašeľ bez počuteľných hlienov, možno podať lieky proti kašľu (antitusiká). Ak má dieťa výrazný produktívny (vlhký) kašeľ, a počuť, že sú v dýchacích cestách prítomné hlieny, ktoré dráždia k opakovanému kašľu, možno od 6 mesiacov podať lieky na rozriedenie hlienov a ich ľahšie odstránenie z dýchacích ciest (mukolytiká, expektoranciá).
 • Deťom starším ako 1 rok môžeme podávať 2 – 5 ml medu niekoľkokrát denne (1/2 – 1 malá lyžička), dostupné sú aj voľne predajné sirupy obsahujúce med. Najmä pre deti do 6 rokov platí, že neproduktívny (suchý) kašeľ neliečime, kým nie je pre dieťa vyčerpávajúci, vtedy môžeme krátkodobo podať lieky tlmiace kašeľ. Ak je kašeľ produktívny (vlhký) a dieťa má ťažkosti vykašľať ho, podávame lieky na riedenie hlienov a ľahšie vykašliavanie (mukolytiká a expektoranciá).
 • Nezabúdať na časté vetranie a udržiavanie primeranej vlhkosti v miestnostiach – vlhký vzduch zabraňuje vysychaniu slizníc v nose a v dýchacích cestách.

Lieky proti kašľu (antitusiká): Stoptussin kvapky (bez obmedzenia veku), Tussin kvapky (od 2 mesiacov), Ditustat kvapky (od 6 mesiacov), Robitussin Junior (od 2 rokov), Robitussin Antitussicum (od 6 rokov), Sinecod sirup (od 3 rokov), Paxeladine (od 30 mesiacov a vážiace nad 15 kg) a iné. Poraďte sa s lekárnikom.

Lieky na uľahčenie vykašliavania a riedenie hlienov (expektoranciá, mukolytiká): Solmucol sirup (bez obmedzenia veku), ACC roztok (bez obmedzenia veku), Flavamed (od 2 rokov), Mucosolvan Junior (bez obmedzenia veku), Ambrobene sir. (od 2 rokov), Ambroxol kvapky (bez obmedzenia veku) a iné. Poraďte sa s lekárnikom.

Úľavu môže poskytnúť podávanie teplých tekutín po menších množstvách ako napríklad čaj, riedenú jablkovú šťavu alebo vývar. Pre staršie deti, ktoré vedia kloktať, možno použiť bylinné odvary (napríklad zo šalvie alebo z repíku), alebo teplú vodu s malým množstvom kuchynskej soli. Dostupné sú aj lokálne bolesť utišujúce prípravky vrátane rôznych bylinkových preparátov vo forme pastiliek na cmúľanie, sprejov alebo prípravkov na kloktanie, liekovú formu zvoľte podľa veku dieťaťa.

Pri výraznej bolesti, ktorá sťažuje dieťaťu prehĺtanie alebo spôsobuje odmietanie prijímania stravy alebo tekutín, možno podať liek proti bolesti.

Deti majú pri Covid-19 často bolesti svalov a tela. Úľavu môže poskytnúť prikladanie teplých obkladov (vyhrievacie vankúšiky, nahriate tkaniny) na 10 – 15 minút niekoľkokrát denne. Deťom bez zvýšenej teploty alebo horúčky môžu pomôcť aj teplé kúpele. Deti by mali mať fyzický pokoj a šetriaci režim. Pri výraznej bolesti môžete podať aj liek proti bolesti s paracetamolom alebo ibuprofénom.

Často sa vyskytujúce bolesti hlavy možno zmierniť obmedzením vonkajších podnetov ako ostré svetlo a hluk, dieťa by malo byť v tichom prostredí so stlmeným svetlom, nemalo by pozerať televíziu alebo používať akékoľvek obrazovky (telefón, tablet, počítač). Pri výrazných bolestiach hlavy môžete podať lieky proti bolesti. Najčastejšie sú to lieky s obsahom paracetamolu (Paralen, Panadol a pod.) a lieky s obsahom ibuprofénu (Nurofen, Brufen, Ibalgin).

Niektoré deti s Covid-19 sú vo vysokom riziku, že priebeh ochorenia by mohol byť komplikovaný a závažný. Pre takéto deti s infekciou niektorými typmi vírusu (!nie omikron) je schválená liečba monoklonálnymi protilátkami. Sú to liečivá presne namierené proti vírusu, uľahčujú jeho zničenie v tele a môžu zabrániť, aby vaše dieťa vážne ochorelo a muselo ísť do nemocnice. Liek sa podáva len vysoko rizikovému dieťaťu s miernym a stredne závažným Covid-19 ochorením, ktoré musí byť staršie ako 12 rokov a ťažšie ako 40 kg. Môže sa podávať len deťom, ktoré nie sú hospitalizované a nepotrebujú kyslíkovú liečbu. Táto liečba sa musí začať podávať do 10 dní od objavenia sa príznakov alebo po pozitívnom PCR teste. Je dôležité, aby ste svojmu pediatrovi nahlásili infekciu u vášho dieťaťa čo najskôr, on najlepšie posúdi, či vaše dieťa je vo vysokom riziku ťažkej choroby.

Pre niektoré deti môžu byť prospešné lieky ovplyvňujúce imunitný systém (obranyschopnosť), ale to sa týka len detí, ktoré mali už pred Covidom-19 vážne choroby imunity, nie deti s častými nádchami alebo bežnými ochoreniami dýchacích ciest, a ich lekár zväčša špecialista imunológ odporúča takúto liečbu. Najčastejšie sa podáva Isoprinosine. Tento liek nie je liekom proti Covid-19, je to podporný liek, ktorý sa podáva u detí so zníženou imunitou pri závažných infekciách.

Mnoho sa hovorí a píše o iných „zaručených“ liekoch, ako je napríklad hydrochlorochín, ivermektín, melatonín, vitamín B1, quercetín alebo antibiotikum azitromycin (napríklad Sumamed). Účinnosť takejto liečby detí s Covid-19 nebola preukázaná a nesprávne podávanie týchto liekov, ktoré sú určené na iné diagnózy, môže byť pre dieťa nebezpečné a škodlivé.

Nemeňte akúkoľvek dlhodobú nastavenú liečbu vášho dieťaťa bez odporúčania lekára. Zvyčajne sa pri Covid-19 nemusia znižovať dávky liekov, ba ani ich vysadzovať.

Ak má dieťa astmu, nevysadzujte lieky, ani tie, ktoré vaše dieťa vdychuje (inhalačná liečba).

Ak sa dieťa lieči liekmi na imunitu alebo liekmi na nádorové ochorenia (onkologická liečba), kontaktujte špecialistu, ktorý liečbu nasadil.

Ak má dieťa cukrovku, dôsledne sledujte hladiny cukru (glykémie) a pokračujte v podávaní inzulínu. Pri pochybnostiach alebo zlých výsledkoch kontaktujte špecialistu, ktorý lieči diabetes vášho dieťaťa.

Ak má dieťa chorobu nadobličiek, kontaktujte svojho endokrinológa, infekcie sú stresujúce stavy pre deti s nedostatočnou funkciou nadobličiek a môže byť potrebné upraviť liečbu.

Ak máte pochybnosti, kontaktujte špecialistu alebo svojho pediatra.

Čo je MIS-C (zápalové ochorenie po Covide)?

U niektorých detí sa po Covid-19 chorobe objaví zápal v tele a dieťa je veľmi choré. Táto choroba sa volá Multisystémové zápalové ochorenie u detí (MIS-C). Je zriedkavá a objavuje sa najčastejšie do 2 až 6 týždňov po prekonaní Covid-19. Zatiaľ nevieme, čo toto závažné ochorenie spôsobuje a prečo postihuje niektoré deti  a iné nie. Pri tejto chorobe má dieťa v tele zapálené mnohé orgány ako napríklad pľúca, srdce, mozog, kožu, oči, črevá alebo obličky, môžu sa tvoriť krvné zrazeniny. Choroba sa podobá inej chorobe, ktorá je už známa dlhé desaťročia – Kawasakiho choroba, ktorej príčinu ešte lekári tiež nevedia. Všetky deti s MIS-C musia byť prijaté do nemocnice. Dobrou správou je, že väčšina detí, ktoré sú včas a správne liečené, sa vylieči.  

Dieťa s MIS-C má horúčku zväčša dlhšie ako 24 hodín, ktorú neviete vysvetliť inou príčinou (nie je nachladnuté a pod.) a v nedávnej minulosti prekonalo Covid-19 alebo bolo v kontakte s osobou s Covid-19. Nemuselo mať príznaky, dokonca niekedy sa ani nevie, že bolo nakazené a zistí sa to až neskôr pri tejto chorobe.

Dieťa má horúčku a niektoré z týchto príznakov – kontaktujte detského lekára:

 • zapálené červené oči bez hnisavého výtoku,
 • vyrážky na tele,
 • opuchnuté zväčšené lymfatické uzliny na krku (hrče pod bradou alebo pozdĺž bočných strán krku),
 • bolesť brucha,
 • hnačku,
 • vracanie,
 • točenie hlavy alebo závraty.

Ak sa u dieťaťa objavia aj tieto varovné príznaky, vyhľadajte ihneď lekársku pomoc:

 • dieťa je zmätené, nereaguje primerane,
 • ťažko sa mu dýcha – je dýchavičné,
 • na hrudi má bolesť, ktorá neustáva,
 • dieťa je výrazne spavé alebo sa ho nedá zobudiť,
 • má sivé až modré sfarbenie pier a tváre a nechtových lôžok.

Podrobne si pozrite Manuál MIS-C – pomôže vám zistiť vážnosť príznakov a poradí, či ísť rýchlo na pohotovosť alebo stačí volať svojmu detskému lekárovi. Všetky deti s MIS-C by mali byť liečené v nemocnici.

 • Lekári dieťa vyšetria, odoberú mu krv, aby zistili zmeny, ktoré poukazujú na zápal v tele a možnú MIS-C chorobu.
 • Rozhodnú o potrebe rôznych vyšetrení napríklad ultrazvukové vyšetrenie brucha alebo srdca (Echo), EKG, röntgenové vyšetrenie pľúc.
 • Dieťa dostane lieky na zmiernenie príznakov – napríklad lieky na teplotu, proti bolesti, môže dostať infúziu s tekutinami, lieky na zmiernenie zápalu v tele.
 • Niektoré deti môžu byť veľmi vážne choré a tie sú prijaté na špeciálne oddelenia pre závažné stavy (jednotky intenzívnej starostlivosti). Deti v ťažkom stave sú liečené špeciálnymi liekmi, ktoré sú veľmi účinné, dôležité je však začať liečbu čo najskôr.

Deti majú zriedkavo ťažký priebeh Covid-19. Napriek tomu môžu mať niektoré následky po prekonaní, a to bez ohľadu na prítomnosť alebo neprítomnosť príznakov pri infekcii. Niektoré sú nezávažné a veľmi rýchlo môžu ustúpiť bez liečby, niektoré vyžadujú liečbu.

Ak trvajú príznaky po Covid-19 dlhý čas, zvyčajne viac ako mesiac po akútnej infekcii, hovoríme o postkovidovom syndróme alebo o „long-covid“ („dlhotrvajúci covid“). Zatiaľ nemáme presné údaje o tom, koľko detí trpí touto chorobou. Vo vedeckej literatúre možno nájsť odhady, že viac ako polovica dospievajúcich a mladých dospelých majú pretrvávajúce príznaky viac ako 6 mesiacov po chorobe. Takisto sú informácie, že približne 13 % detí medzi 2. až 11. rokom a takmer 15 % detí od 12 do 16 rokov majú prítomné príznaky po 5 týždňoch po chorobe.

Postkovidový syndróm sa môže prejavovať ako pretrvávajúce príznaky Covid-19 choroby alebo ako nové príznaky po tom, čo sa dieťa vyzdravelo. Môže sa prejaviť aj u dieťaťa, ktoré bolo počas akútnej choroby celkom bez príznakov. Postkovidový syndróm môže ustupovať a potom sa opäť objaviť – u toho istého dieťaťa sa môžu prejavy meniť. Príznaky trvajú najmenej 2 mesiace a nedajú sa vysvetliť inou príčinou.

Najčastejšie príznaky long-covid ochorenia:

 • únava a slabá výkonnosť
 • kašeľ
 • sťažené dýchanie
 • pocity búšenia srdca
 • zmeny alebo strata chuti a čuchu
 • bolesti svalov a kĺbov
 • bolesti hlavy
 • zvýšené teploty, horúčka
 • závraty
 • zmeny nálad
 • porucha spánku
 • poruchy sústredenia, „ťažkopádne“ myslenie
 • Znížená fyzická výkonnosť: Deti sa môžu ľahšie unaviť, nevládzu cvičiť ako pred chorobou, i keď nebola zistená choroba srdca alebo pľúc. Väčšinou sa tieto príznaky časom zlepšia.
 • Problémy s dýchaním: Deti po prekonaní ochorenia môžu mať pretrvávajúci kašeľ, bolesti na hrudi alebo ťažšie dýchanie pri cvičení. Tieto príznaky môžu pretrvávať aj niekoľko mesiacov. Tieto deti vyžadujú vyšetrenie pediatrom, niekedy aj vyšetrenie pľúc a testovanie pľúcnych funkcií. Ak má dieťa neustupujúci problém s dýchaním a kašľom pri námahe, môže vyžadovať vyšetrenie srdca.
 • Problémy so srdcom: Aj deti môžu mať po Covid-19 zápal srdcového svalu (myokarditídu), dokonca aj po bezpríznakovom priebehu infekcie. Odborníci upozorňujú, že až 60 % pacientov po prekonaní Covid-19 môže mať príznaky zápalu srdcového svalu. Príznaky sú bolesť na hrudi, ťažšie dýchanie, nepravidelný tlkot srdca a únava. Takéto deti vyžadujú vyšetrenie kardiológom, nesmú sa namáhať ani cvičiť, nemali by ísť do školy.
 • Porucha chuti a čuchu je častá, ak dlhšie trvá, dieťa môže slabšie jesť, môže mať poruchy nálady, nemusí rozoznať nebezpečné jedovaté látky. Väčšinou sa čuch a chuť vrátia do niekoľkých týždňov.
 • Bolesti hlavy: Tak ako sú často prítomné pri akútnej infekcii, môžu pretrvávať dlhodobo.
 • Príznaky cukrovky: U niektorých detí s Covid-19 sa môžu objaviť prejavy ako pri cukrovke – deti často močia, sú veľmi smädné, unavené, s pocitom hladu, unavené a strácajú hmotnosť, majú bolesť brucha alebo vracajú. Počas pandémie sa viac ako inokedy objavuje u detí ozajstná cukrovka, príčina je zatiaľ neznáma. Pri týchto príznakoch je nevyhnutné volať čo najskôr svojmu detskému lekárovi.
 • Poruchy vývoja: Je známe, že akútna infekcia Covid-19 môže spôsobovať poškodenie nervového systému, môže viesť k porážke alebo k zápalu mozgu. Dlhodobým následkom môžu byť aj poruchy pozornosti, narušenie reči, poruchy učenia, poruchy správania a poruchy nálad.
 • Mentálne zdravie a psychické poruchy: Podobne tak dospelí, ako aj deti po prekonaní Covid-19 môžu mať poruchy pamäte (dieťa je zábudlivé), sústredenia (dieťa je nepozorné), zmätené myslenie (dieťa slabšie chápe, neprimerane odpovedá na otázky), poruchy spánku, nevedia zvládať stresové situácie. Veľmi často sa môžu zhoršiť najmä už predtým prítomné problémy, treba sledovať najmä príznaky depresie a úzkosti. (pozri Manuál o duševnom zdraví)

Váš lekár určí diagnózu postkovidového syndrómu na základe príznakov, nie je to choroba, ktorá sa dá dokázať nejakým laboratórnym testom. Váš detský lekár musí zistiť, či príznaky nemajú inú príčinu, môže odoslať dieťa na špecializované vyšetrenie do iných ambulancií. Veľa sa o tejto chorobe nevie a môže trvať aj niekoľko rokov, kým sa zistí, čo je príčinou a ako bude dlho trvať.

Liečba tejto choroby zatiaľ nie je známa – liečia sa len príznaky.

Pre deti je mimoriadne dôležité zapájať sa opätovne do fyzických aktivít a do hier – je to dobré pre ich telesné i psychické zdravie.

Návrat k obvyklej fyzickej aktivite odporúčame:

 • Najmenej po 10 dňoch od začiatku príznakov a dieťa musí byť aspoň 7 dní bez príznakov ochorenia.
 • Krúžky a mimoškolské aktivity bez fyzickej námahy môže dieťa začať navštevovať po ukončení izolácie, treba však zabezpečiť dostatočný oddych a dostatočný spánok.
 • Dôležité je, aby bola fyzická aktivita postupná a musí sa riadiť tým, ako dieťa záťaž zvláda.

Deti s miernym priebehom ochorenia:

 • Dieťa nevyžaduje vyšetrenie pediatrom.
 • Dieťa nesmie mať príznaky: bolesť na hrudi, dýchavičnosť a pocit sťaženého dýchania, kašeľ počas alebo po námahe, novovzniknuté búšenie srdca alebo závrat. Ak sa takéto príznaky vyskytnú, kontaktujte svojho pediatra.
 • U dieťaťa mladšieho ako 12 rokov sa riadime jeho toleranciou (koľko vládze).
 • U dieťaťa staršieho ako 12 rokov odporúčame postupný návrat k fyzickej aktivite v priebehu minimálne 7 dní: Na začiatku by mala byť asi štvrtinová oproti záťaži spred choroby. Ak dieťa pred chorobou trávilo denne 2 hodiny vonku aktívnym pohybom, po chorobe by to malo byť približne 30 minút denne a postupne by sa mal tento čas predlžovať.

Deti so stredne závažným ochorením:

 • Dieťa musí mať pokojový režim najmenej 7 dní po vymiznutí príznakov.
 • Kontaktujte svojho pediatra, ten rozhodne o potrebe osobného vyšetrenia alebo ďalších testov.
 • Ak sa vyskytnú príznaky ako bolesť na hrudi, dýchavičnosť a pocit sťaženého dýchania, novovzniknuté búšenie srdca alebo závrat, dieťa musí byť vyšetrené pediatrom.

Deti so závažným priebehom ochorenia po hospitalizácii v nemocnici:

 • Dieťa je sledované pediatrom a podľa potreby špecialistami, podľa stavu bude odporúčaný postup pri návrate vášho dieťaťa k obvyklým denným činnostiam.
 • Dieťa musí mať šetriaci režim a správnu životosprávu s dostatkom spánku.

Zotavovanie po prekonanej infekcii je rôzne u rôznych detí, záleží najmä na vážnosti akútnej choroby, ale aj na celkovom zdravotnom stave pred Covid-19.

Komplikácie choroby, ktoré sťažujú návrat dieťaťa k aktívnemu športu:

Postihnutie srdca: Poškodenie srdca a krvného obehu pri Covid-19 môže nastať aj bez toho, aby malo dieťa príznaky počas akútnej choroby. Hovoríme o bezpríznakovom zápale srdca (myokarditíde). Prejaviť sa môže až pri fyzickej námahe pri tréningoch. Preto je nevyhnutné, aby sa dieťa postupne zapájalo do športovej aktivity, najprv ľahkou záťažou, kedy treba pozorovať príznaky ako tlak a bolesť na hrudi, búšenie srdca, neprimerane rýchle dýchanie, pocit ťažkého dýchania, výrazne znížená výkonnosť a veľká únava.

Postihnutie pľúc: Pľúca sú orgánom, ktoré býva najčastejšie postihnuté pri stredne závažnom a závažnom priebehu Covid-19. Zotavovanie môže byť zdĺhavé aj po závažnejšom priebehu choroby.

Po Covid-19 môžu mať športovci aj poruchy činnosti svalov, slabú výkonnosť, tŕpnutie a bolesti končatín.

Ako postupovať pri návrate k aktívnemu športu po prekonaní Covid-19? Odborníci sa zhodujú na týchto odporúčaniach:

Deti s miernym alebo bezpríznakovým priebehom ochorenia:

 • Vyhnúť sa akejkoľvek fyzickej námahe aspoň 10 dní od začiatku príznakov ochorenia a minimálne 7 dní od vymiznutia príznakov (nepočíta sa strata chuti a čuchu).
 • Dieťa pred Dieťa pred návratom k aktívnemu športu nesmie mať žiadne príznaky zo strany srdca a dýchania pri normálnych denných aktivitách.
 • Počas ochorenia výkonnosť a kondícia výrazne klesajú, a tým je začiatočné obdobie trénovania výrazne rizikové pre vznik úrazov a preťaženia.
 • Dieťa mladšie ako 12 rokov:
  • Postupne stúpajúca záťaž, ktorá sa riadi podľa toho, ako dieťa reaguje na záťaž
 • Dieťa staršie ako 12 rokov:
  • Prvý týždeň – minimálne 5 dní postupné zvyšovanie záťaže: 2 dni ľahká aktivita  ako je rýchla chôdza, ľahký jogging, stacionárny bicykel cca 15 minút, nerobiť silové cvičenia (intenzita menej ako 70% z maximálnej srdcovej frekvencie), 1 deň pomalý beh 2-3 kilometre, pridávať stacionárny bicykel do 30 minút (intenzita menej ako 80% z maximálnej srdcovej frekvencie), 1 deň začať tréning konkrétneho športu do 45 minút, ľahké silové cvičenia, 1 deň tréning do 60 minút, následne normálny tréning. Ak dieťa dobre zvláda záťaž a je bez príznakov, po 7 dňoch od návratu ku športu môže súťažiť alebo hrať zápasy v kolektívnych športoch.
 • Dôsledne monitorovať zdravotný stav dieťaťa a okamžite reagovať na objavenie sa nových prejavov ako slabosti, závratov, únavy, bolesti hlavy, brucha a bolesti na hrudi, porúch dýchania a pod.
 •  Sledovať aj náladu dieťaťa, príznaky úzkosti alebo neprimeraného smútku – prerušenie obvyklých detských aktivít a kontaktov s rovesníkmi, ako aj pocit nedostatočnej výkonnosti a únavy pri tréningoch môže spôsobiť duševné poruchy u detí.

 Deti so stredne závažným ochorením:

 •  Návrat k aktívnemu športu konzultovať vždy s pediatrom najskôr 10 dní od začiatku ochorenia COVID-19 a minimálne 7dní od vymiznutia príznakov. Detský lekár vaše dieťa vyšetrí a rozhodne, aké potrebné špeciálne vyšetrenia sú potrebné a odporučí plán návratu k aktívnemu športu.
 • Detský lekár vaše dieťa vyšetrí a rozhodne, či sú potrebné špeciálne vyšetrenia a odporučí plán návratu k aktívnemu športu. Dovtedy dieťa nesmie športovať.
 • Dieťa mladšie ako 12 rokov:
  • Pri dobrých výsledkoch vyšetrení je približný plán návratu k športu nasledovný: prvý týždeň – minimálne 5 dní postupné zvyšovanie záťaže: 2 dni ľahká aktivita  ako je rýchla chôdza, ľahký jogging, stacionárny bicykel cca 15 minút, nerobiť silové cvičenia (intenzita menej ako 70% z maximálnej srdcovej frekvencie), 1 deň pomalý beh 2-3 kilometre, pridávať stacionárny bicykel do 30 minút (intenzita menej ako 80% z maximálnej srdcovej frekvencie), 1 deň začať tréning konkrétneho športu do 45 minút, ľahké silové cvičenia, 1 deň tréning do 60 minút, následne normálny tréning. Ak dieťa dobre zvláda záťaž a je bez príznakov, po 7 dňoch od návratu ku športu môže súťažiť alebo hrať zápasy v kolektívnych športoch.
 •  Dieťa staršie ako 12 rokov:
  • Pri dobrých výsledkoch vyšetrení je približný plán návratu k športu nasledovný: minimálne 7 dní postupné zvyšovanie záťaže: 3 dni ľahká aktivita  ako je rýchla chôdza, ľahký jogging, stacionárny bicykel cca 15 minút, nerobiť silové cvičenia (intenzita menej ako 70% z maximálnej srdcovej frekvencie), 2 dni pomalý beh 2-3 kilometre, pridávať stacionárny bicykel do 30 minút (intenzita menej ako 80% z maximálnej srdcovej frekvencie), 1 deň začať tréning konkrétneho športu do 45 minút, ľahké silové cvičenia, 1 deň tréning do 60 minút, následne 8. – 10. deň normálny tréning. Ak dieťa dobre zvláda záťaž a je bez príznakov, po 10 dňoch od návratu ku športu môže súťažiť alebo hrať zápasy v kolektívnych športoch. Plán návratu k športu však vždy závisí od celkového zdravotného stavu dieťaťa, riaďte sa odporúčania lekára.

Deti so závažným priebehom ochorenia (pobyt na jednotke intenzívnej starostlivosti) a po MISC-C:

 • Dieťa má zakázanú športovú aktivitu  na minimálne 3 až 6 mesiacov a pre návrat k aktívnemu športu musí byť vyšetrené špecialistom (kardiológom, pneumológom, prípadne iným odborným lekárom).

Varovné príznaky u detí pri športovej aktivite/tréningoch:
– búšenie srdca
– bolesť na hrudi
– sťažené dýchanie (dušnosť), neprimeraná námaha pri športovaní, kašeľ pri námahe
– opuch a bolesť končatiny bez úrazu, sťažené dýchanie v pokoji a rýchly tlkot srdca (možná
– zrazenina krvi – trombóza)
– závrat alebo odpadnutie počas cvičenia alebo po ňom

Okamžite ukončite cvičenie a trénovanie, kým dieťa nebude vyšetrené lekárom!

Tieto informácie sú určené na vzdelávacie účely, Vy, čitateľ, preberáte plnú zodpovednosť za spôsob ich použitia.

MUDr. Beata Kartousová
Výbor SSPPS