Keď je Vaše dieťa choré, je často ťažké rozlíšiť, kedy je stav veľmi vážny a musíte vyhľadať lekársku pomoc ihneď, a kedy sa ešte môžete o dieťa doma starať sami a počkať na radu od pediatra Vášho dieťaťa.
Naše Manuály o závažnosti zdravotného stavu pre rodičov Vám pomôžu sa zorientovať v závažnosti príznakov. Každý manuál popisuje varovné príznaky, ktoré nesmiete prehliadnuť a poskytuje približný návod, ako postupovať. Varovné príznaky sú označené farebne, podľa naliehavosti zdravotného stavu.
Manuály sú pomôckou, nenahrádzajú lekárske vyšetrenie, a nepopisujú všetky situácie, ktoré môžu u Vášho dieťaťa nastať.