Návrat detí a adolescentov k športovej aktivite po prekonaní COVID-19

Pre deti je mimoriadne dôležitý pohyb a fyzická aktivita. Prospieva telesnému i psychickému zdraviu. Odporúčania pre návrat k hrám a bežnej fyzickej aktivite po prekonaní COVID-19 sú zhrnuté v článku Čo by mali rodičia vedieť o COVID-19. Iné odporúčania platia pre deti a dospievajúcich, ktorí sú aktívnymi športovcami.

O športovej aktivite detí hovoríme vtedy, keď sú deti zapojené do organizovaného tímového alebo individuálneho športu, pričom sa pripravujú na súťaže alebo súťažia. Ide o systematický a zvyčajne intenzívny tréning. Odborníci odporúčajú iný prístup u detí do 12 rokov a detí starších ako 12 rokov. Pre deti do 12 rokov sú pravidlá menej prísne, keďže u týchto detí sa nepredpokladá taká výrazná fyzická záťaž ako detí starších.

Odporúčania sú vypracované odborníkmi na zdravie detí z radov primárnych pediatrov, detských kardiológov, pľúcnych lekárov a športových lekárov.

POSTUP U DETÍ PRED NÁVRATOM K ŠPORTU:

Ak vaše dieťa prekonalo COVID-19 a je aktívnym športovcom,  návrat k športu záleží nielen od jeho  veku, ale aj od jeho celkového zdravia a od pridružených ochorení, ktoré komplikujú následky ochorenia COVID-19. Odporúčania sú rozdelené podľa priebehu samotnej infekcie koronavírusom. Závažnosť prekonaného ochorenia COVID-19 je posudzovaná nasledovne:

Mierny priebeh (sem patrí aj bezpríznaková infekcia): horúčka (nad 380C) menej ako 4 dni, bolesti svalov alebo únava menej ako 1 týždeň, príznaky nachladnutia, mierna bolesť hlavy, mierny kašeľ, bolesť brucha, krátke vracanie alebo hnačka a pod.

Stredne závažný priebeh: horúčka (nad 380C) 5 a viac dní, viac ako 1 týždeň trvajúca výrazná bolesť svalov a únava, výrazné vracania a hnačky, kedy dieťa nemá dostatok tekutín (je dehydratované), zápal pľúc, príznaky zo strany srdca (búšenie srdca, bolesť na hrudi mimo kašľania), závrate až odpadnutia a pod.

Závažný priebeh: ťažko choré deti, ktoré sú prijaté do nemocníc na oddelenia intenzívnej starostlivosti, deti s postkovidovým MIS-C

 • Návrat k športu je možný najmenej 10 dní od začiatku ochorenia a zároveň vaše dieťa nesmie mať najmenej 7 dní príznaky ochorenia COVID-19 (okrem straty chuti a čuchu – tie pretrvávajú dlhšie a nemajú vplyv na návrat k športu).
 • Dieťa pred návratom k aktívnemu športu nesmie mať žiadne príznaky zo strany srdca a dýchania pri normálnych denných aktivitách.
 • Počas ochorenia výkonnosť a kondícia výrazne klesajú, a tým je začiatočné obdobie trénovania výrazne rizikové pre vznik úrazov a preťaženia.
 • Postupne zaraďte dieťa do športovej aktivity so stúpajúcou záťažou, ktorá sa riadi podľa toho, ako vaše dieťa toleruje záťaž.
 • Dôsledne sledujte reakciu dieťaťa na záťaž – vaše dieťa nesmie mať žiaden z nasledujúcich príznakov:

 • Bolesť na hrudi
 • Sťažené dýchanie – pocit nedostatku vzduchu, nemožnosti plne sa nadýchnuť, alebo ťažkosti pri výdychu
 • Pocit búšenia srdca, rýchly tlkot srdca
 • Pocit na odpadnutie – závraty, točenie hlavy, zahmlievanie pred očami

Ak má tieto príznaky, ukončite športovú aktivitu a kontaktujte svojho pediatra!

 • Návrat k športu je možný najmenej 10 dní od začiatku ochorenia a zároveň vaše dieťa nesmie mať najmenej 7 dní príznaky ochorenia COVID-19 (okrem straty chuti a čuchu – tie pretrvávajú dlhšie a nemajú vplyv na návrat k športu).
 • Dieťa pred návratom k aktívnemu športu nesmie mať žiadne príznaky zo strany srdca a dýchania pri normálnych denných aktivitách.
 • Počas ochorenia výkonnosť a kondícia výrazne klesajú, a tým je začiatočné obdobie trénovania výrazne rizikové pre vznik úrazov a preťaženia.
 • Pri dobrých výsledkoch vyšetrení je približný plán návratu k športu nasledovný: prvý týždeň – minimálne 5 dní postupné zvyšovanie záťaže:

Deň 1-2: ľahká aktivita  ako je rýchla chôdza, ľahký jogging, stacionárny bicykel cca 15 minút, nerobiť silové cvičenia (intenzita menej ako 70% z maximálnej srdcovej frekvencie),
Deň 3: pomalý beh 2-3 kilometre, pridávať stacionárny bicykel do 30 minút (intenzita menej ako 80% z maximálnej srdcovej frekvencie)
Deň 4:  začať tréning konkrétneho športu do 45 minút, ľahké silové cvičenia
Deň 5: tréning do 60 minút
Deň 6: normálny tréning.

Ak dieťa dobre zvláda záťaž a je bez príznakov, po 7 dňoch od návratu ku športu môže súťažiť alebo hrať zápasy v kolektívnych športoch.

 • Dôsledne sledujte reakciu dieťaťa na záťaž – vaše dieťa nesmie mať žiaden z nasledujúcich príznakov:

 • Bolesť na hrudi
 • Sťažené dýchanie – pocit nedostatku vzduchu, nemožnosti plne sa nadýchnuť, alebo ťažkosti pri výdychu
 • Pocit búšenia na srdci, rýchly tlkot srdca
 • Pocit na odpadnutie – závraty, točenie hlavy

Ak má tieto príznaky, ukončite športovú aktivitu a kontaktujte svojho pediatra!

 • Sledovať treba aj náladu dieťaťa, príznaky úzkosti alebo neprimeraného smútku – prerušenie obvyklých detských aktivít a kontaktov s rovesníkmi, ako aj pocit nedostatočnej výkonnosti a únavy na tréningoch môže spôsobiť duševné poruchy u detí.
 • Návrat k aktívnemu športu konzultovať vždy s pediatrom – za týmto účelom ho kontaktujte  najskôr 10 dní od začiatku ochorenia COVID-19 a minimálne 7 dní od vymiznutia príznakov.
 • Detský lekár vaše dieťa vyšetrí a rozhodne, či sú potrebné špeciálne vyšetrenia a odporučí plán návratu k aktívnemu športu. Dovtedy dieťa nesmie športovať.
 • Všetky deti s prekonaným zápalom pľúc nesmú športovať minimálne 14 dní po vymiznutí príznakov ochorenia, ďalší postup určí pediater
 • Pri dobrých výsledkoch vyšetrení je približný plán návratu k športu nasledovný: prvý týždeň – minimálne 5 dní postupné zvyšovanie záťaže:

Deň 1-2: ľahká aktivita  ako je rýchla chôdza, ľahký jogging, stacionárny bicykel cca 15 minút, nerobiť silové cvičenia (intenzita menej ako 70% z maximálnej srdcovej frekvencie),
Deň 3: pomalý beh 2-3 kilometre, pridávať stacionárny bicykel do 30 minút (intenzita menej ako 80% z maximálnej srdcovej frekvencie)
Deň 4:  začať tréning konkrétneho športu do 45 minút, ľahké silové cvičenia
Deň 5: tréning do 60 minút
Deň 6: normálny tréning.

Ak dieťa dobre zvláda záťaž a je bez príznakov, po 7 dňoch od návratu ku športu môže súťažiť alebo hrať zápasy v kolektívnych športoch.

 • Dôsledne sledujte reakciu dieťaťa na záťaž – vaše dieťa nesmie mať žiaden z nasledujúcich príznakov:

 • Bolesť na hrudi
 • Sťažené dýchanie – pocit nedostatku vzduchu, nemožnosti plne sa nadýchnuť, alebo ťažkosti pri výdychu
 • Pocit búšenia na srdci, rýchly tlkot srdca
 • Pocit na odpadnutie – závraty, točenie hlavy

Ak má tieto príznaky, ukončite športovú aktivitu a kontaktujte svojho pediatra!

 • Sledovať treba aj náladu dieťaťa, príznaky úzkosti alebo neprimeraného smútku – prerušenie obvyklých detských aktivít a kontaktov s rovesníkmi, ako aj pocit nedostatočnej výkonnosti a únavy na tréningoch môže spôsobiť duševné poruchy u detí.
 • Návrat k aktívnemu športu konzultovať vždy s pediatrom – za týmto účelom ho kontaktujte  najskôr 10 dní od začiatku ochorenia COVID-19 a minimálne 7dní od vymiznutia príznakov.
 • Detský lekár vaše dieťa vyšetrí a rozhodne, ktoré špeciálne vyšetrenia sú potrebné a odporučí plán návratu k aktívnemu športu. Dovtedy dieťa nesmie športovať.
 • Všetky deti s prekonaným zápalom pľúc nesmú športovať minimálne 14 dní po vymiznutí príznakov ochorenia, ďalší postup určí pediater
 • Pri dobrých výsledkoch vyšetrení je približný plán návratu k športu nasledovný: minimálne 7 dní postupné zvyšovanie záťaže:

Deň 1-3: ľahká aktivita  ako je rýchla chôdza, ľahký jogging, stacionárny bicykel cca 15 minút, nerobiť silové cvičenia (intenzita menej ako 70% z maximálnej srdcovej frekvencie),
Deň 4-5: pomalý beh 2-3 kilometre, pridávať stacionárny bicykel do 30 minút (intenzita menej ako 80% z maximálnej srdcovej frekvencie)
Deň 6:  začať tréning konkrétneho športu do 45 minút, ľahké silové cvičenia
Deň 7: tréning do 60 minút Deň 8-10: normálny tréning.

Ak dieťa dobre zvláda záťaž a je bez príznakov, po 10 dňoch od návratu ku športu môže súťažiť alebo hrať zápasy v kolektívnych športoch. Plán návratu k športu však vždy závisí od celkového zdravotného stavu dieťaťa, riaďte sa odporúčania lekára.

 • Dôsledne sledujte reakciu dieťaťa na záťaž – vaše dieťa nesmie mať žiaden z nasledujúcich príznakov:

 • Bolesť na hrudi
 • Sťažené dýchanie – pocit nedostatku vzduchu, nemožnosti plne sa nadýchnuť, alebo ťažkosti pri výdychu
 • Pocit búšenia na srdci, rýchly tlkot srdca
 • Pocit na odpadnutie – závraty, točenie hlavy

Ak má tieto príznaky, ukončite športovú aktivitu a kontaktujte svojho pediatra!

 • Sledovať treba aj náladu dieťaťa, príznaky úzkosti alebo neprimeraného smútku – prerušenie obvyklých detských aktivít a kontaktov s rovesníkmi, ako aj pocit nedostatočnej výkonnosti a únavy na tréningoch môže spôsobiť duševné poruchy u detí.
 • dieťa nesmie začať športovať bez schválenia pediatrom a odbornými lekármi (kardiológ, pneumológ a pod.)

Varovné príznaky u detí pri športovej aktivite/tréningoch:
– búšenie srdca
– bolesť na hrudi
– sťažené dýchanie (dušnosť), neprimeraná námaha pri športovaní, kašeľ pri námahe
– opuch a bolesť končatiny bez úrazu, sťažené dýchanie v pokoji a rýchly tlkot srdca
(možná zrazenina krvi – trombóza)
– závrat alebo odpadnutie počas cvičenia alebo po ňom
Okamžite ukončite cvičenie a trénovanie, kým dieťa nebude vyšetrené lekárom!

Tieto informácie sú určené na vzdelávacie účely, Vy, čitateľ, preberáte plnú zodpovednosť za spôsob ich použitia.

Výbor SSPPS
MUDr. Beata Kartousová, MUDr. Erika Goldschmidtová