Kto sme?

Sme detskí lekári, ktorým záleží na zdraví, bezpečnosti a všestrannom prospievaní všetkých detí od narodenia po ukončenie dospievania.

Deti tvoria 20 percent populácie, ale predstavujú 100percent našej budúcnosti. Sme presvedčení, že vzdelávaním nás všetkých môžeme prísť k poznaniu, s poznaním urobíme správne rozhodnutia, a správnymi rozhodnutiami pomôžeme našim deťom vyrásť a vstúpiť v zdraví a spokojnosti do svojej dospelosti, ktorou obohatia svet.

Aký je náš cieľ?

Chceme poskytnúť spoľahlivé informácie o zdraví a chorobách rodičom a opatrovníkom ako aj všetkým, ktorí si uvedomujú zodpovednosť za zdravie detí a chcú rozumieť a robiť informované rozhodnutia.

Čo Vám ponúkame?

Postupne pripravujeme rady a poučenia, vypracované a overené najlepšími odborníkmi na zdravie detí a dospievajúcich. Všetky informácie na stránke sú v súlade s vedeckým poznaním a odporúčaniami slovenských i medzinárodných odborných spoločností, preložené do zrozumiteľnej reči tak, aby rodičom a opatrovníkom pomohli postarať sa o svoje deti v zdraví i v chorobe.

Ponúkame Vám informácie, ktorým môžete dôverovať. Sprevádzame Vás počas rastu a vývoja Vašich detí, vysvetľujeme rôzne príznaky chorôb a ich príčiny, poradíme ako ich zvládnuť a kedy vyhľadať lekársku pomoc.

Všetky články prechádzajú schvaľovacím procesom v Redakčnej rade, ktorej členmi sú významní pediatri a detskí špecialisti z rôznych klinických a ambulantných pracovísk Slovenska.

Kontakt:

mail: info@pediatridetom.sk