Bebbo aplikácia

Aplikácia nielen pre rodičov detí do šesť rokov, zatiaľ dostupná v základnom anglickomjazyku a viacerých jazykoch európskych krajín vrátane ukrajinčiny.

Slovenská mutácia v príprave - bude dostupná na jeseň 2023.

Stiahnuť aplikáciu