Nájsť detského lekára alebo pohotovosť

Každé dieťa má podľa trvalého alebo prechodného bydliska prideleného „svojho“ primárneho pediatra. Nazýva sa to rajonizácia: primárny pediater má určený zdravotný obvod. Rodičia a iní zákonní zástupcovia detí, žijúcich v lokalite zdravotného obvodu, majú právo žiadať o uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Príslušný primárny pediater je povinný prijať deti zo svojho zdravotného obvodu do svojej starostlivosti. Zároveň však existuje slobodná voľba lekára, rodičia si môžu vybrať pediatra podľa uváženia a požiadať ho o zdravotnú starostlivosť. V takomto prípade je to vec vzájomnej dohody.

Ak sa vášmu dieťaťu náhle zmení zdravotný stav, pribudnú alebo sa výrazne zhoršia príznaky choroby po ordinačných hodinách vášho pediatra, podľa závažnosti stavu môžete vyhľadať Ambulantnú pohotovostnú službu (APS), ktorú poskytujú pediatri z daného regiónu. Kde je ambulancia APS, ako aj informácie o otvorených lekárňach a najbližšej nemocnici nájdete v aplikácii Otvorená lekáreň, spravovanej vyššími územnými celkami:

https://www.otvorenalekaren.sk/