Očkovanie proti hemofilovým infekciám – Hib

Ochorenie spôsobené baktériou Haemophilus influenzae typu B, v skratke Hib, bolo pred zavedením očkovania u detí do 5 rokov najčastejšou príčinou hnisavého zápalu mozgových blán – takzvanej purulentnej meningitídy. Spôsobovalo tiež opuch v hrdle s rizikom udusenia a bolo príčinou zápalov pľúc, uší, infekcií kĺbov, kostí a vnútrosrdcovej blany. Baktéria hemofila sa prenáša vzduchom z človeka na človeka a v tele sa šíri krvou.Ochorenie spôsobené baktériou Haemophilus influenzae typu B, v skratke Hib, bolo pred zavedením očkovania u detí do 5 rokov najčastejšou príčinou hnisavého zápalu mozgových blán – takzvanej purulentnej meningitídy. Spôsobovalo tiež opuch v hrdle s rizikom udusenia a bolo príčinou zápalov pľúc, uší, infekcií kĺbov, kostí a vnútrosrdcovej blany. Baktéria hemofila sa prenáša vzduchom z človeka na človeka a v tele sa šíri krvou.

Očkovanie na Slovensku

Hemofilová zložka je súčasťou viaczložkovej hexavalentnej vakcíny, preto sa očkuje v 3., 5. a 11 alebo 12. mesiaci života.

Kto nemôže byť očkovaný?
  • Deti, ktoré pri predchádzajúcom očkovaní proti hemofilovým infekciám mali závažnú alergickú reakciu

  • Deti so stredne závažným a závažným akútnym ochorením, u nich sa očkovanie odloží a zaočkujú sa neskôr v stabilizovanom stave

Aké sú vedľajšie účinky očkovania proti hemofilovým infekciám?

Po očkovaní izolovanou vakcínou proti hemofilovej infekcii sa vyskytujú mierne reakcie u menšej časti dojčiat. Ide väčšinou o začervenanie, zvýšenú teplotu alebo opuch v mieste vpichu. Zriedkavo sa objaví horúčka. Tieto reakcie vznikajú zvyčajne v deň očkovania a môžu trvať 2 maximálne 3 dni.