Očkovanie proti osýpkam, príušniciam, ružienke – MMR vakcína

Ak vám lekár oznámil, že vaše dieťa bude očkovať proti týmto chorobám, nemusíte mať obavy, že dostane naraz tak veľa injekcií. Proti všetkým trom vírusom sa dnes očkuje už v rámci jednej vakcíny, ktorá sa volá MMR vakcína.

Osýpky, po latinsky nazvané morbilli, sú vírusové ochorenie, ktoré sa prejavuje malými vyrážkami po celom tele. Medzi ďalšie príznaky nákazy patrí horúčka, nádcha, kašeľ a dieťa má uplakaný výraz tváre. Asi 1 z 10 detí s osýpkami dostane zápal stredného ucha a 1 z 20 zápal pľúc. Jedno z 1000 detí s osýpkami prekoná zápal mozgu a približne rovnaký počet na toto ochorenie zomrie. Zatiaľ čo na Slovensku sa osýpky vďaka očkovaniu nevyskytujú, vo svete ešte aj v dnešnej dobe na ne zomiera každoročne viac ako pol milióna detí do veku do 5 rokov. U tehotných žien môžu osýpky ohroziť plod alebo vyvolať predčasný pôrod. Osýpky sa šíria vzdušnou cestou dychom, kašľom a kýchaním. Sú také nákazlivé, že prakticky každé dieťa, ktoré nemá imunitu proti osýpkam, pri kontakte s nakazeným ochorie.

Príušnice, po latinsky nazvané mumps alebo aj parotitída, je ochorenie taktiež spôsobované vírusom. Najznámejším prejavom je zápal slinných žliaz. Chorému opuchnú líca, príušná sánková oblasť a časť krku. Opuch trvá zvyčajne týždeň. Je spojený s horúčkou a s bolesťami hlavy. Zvyčajne máva mierny priebeh, ale u jedného z 10 detí má za následok zápal mozgových blán a môže spôsobiť aj zápal podžalúdkovej žľazy a pohlavných žliaz u chlapcov. Zriedkavo sa vyskytne aj zápal mozgu. Následkom mumpsu môže byť hluchota. Na ochorenie zomiera asi 1 z 10 000 chorých detí.

Ružienka, cudzím slovom rubeola, je mierne ochorenie, ktoré opäť spôsobuje vírus. Príznakom je o málo zvýšená teplota, vyrážky na tvári a krku, zdurenie lymfatických uzlín v zadnej časti krku. Ružienka sa šíri vzduchom, vydychovaním, kýchaním a kašľom od chorých osôb. Samotné ochorenie nie je závažné, predstavuje však veľké nebezpečenstvo pre tehotné ženy a ich nenarodené deti. Ak dostane žena ružienku v skorom období tehotenstva, tak je až 80% pravdepodobnosť, že jej dieťa sa narodí slepé alebo hluché, s poškodením mozgu, s vrodenou srdcovou chybou, alebo že bude duševne postihnuté. Následkom ochorenia počas tehotenstva môže dôjsť aj k potrateniu plodu.

Očkovanie na Slovensku

Na Slovensku sa očkuje vakcínou MMR, ktorá obsahuje tri zložky. Očkovaciu látku proti osýpkam (morbilli), príušniciam (mumps) a ružienke (rubeola). Všetky zložky vakcíny dostáva dieťa v jednom vpichu. MMR je živá vakcína, obsahuje vírusy osýpok, príušníc a ružienky, ktoré sú oslabené, a teda nespôsobujú ochorenie. Prevažná väčšina detí, viac ako 95 %, po očkovaní získava imunitu, ktorá ich chráni celý život. Očkuje sa dvoma dávkami vakcíny. Prvá sa pichá v 15. mesiaci života a druhá v 11. roku.

V rámci bývalého Československa sa samostatne proti osýpkam začalo očkovať už v roku 1969 a kombinovaná vakcína proti osýpkam a príušniciam sa používala od roku 1987. Trojzložkovou vakcínou proti osýpkam, príušniciam a ružienke sa na Slovensku povinne očkuje od roku 1992.

Kto nemôže byť očkovaný?

Podobne ako pri iných očkovaniach, vakcináciu MMR je potrebné odložiť pri akútnom ochorení s horúčkou. Prítomnosť miernej infekcie však nie je kontraindikáciou očkovania. Očkovanie MMR je kontraindikované pre osoby so známou závažnou alergiou na neomycín alebo na inú zložku vakcíny. Kontaktná dermatitída po neomycíne v anamnéze však nie je kontraindikáciou.

Očkovacia látka MMR sa nesmie podávať deťom s poruchou imunity, kde je potlačená imunitná odpoveď. Platí to pre vrodené a aj získané imunodeficientné stavy. V prípade, ak dieťa trpí onkologickou chorobou a dostáva lieky s imunitu potlačujúcimi účinkami, napríklad kortikosteroidy, o očkovaní dieťaťa rozhoduje špecialista vakcinológ.

Ak dieťa dostalo transfúziu krvi alebo iné krvné deriváty, očkovanie je potrebné odložiť podľa druhu krvného derivátu.

Podanie očkovacej látky MMR tehotným ženám je taktiež kontraindikované a po dobu troch mesiacov po očkovaní sa odporúča neotehotnieť.

Vedľajšie účinky očkovacej látky MMR

Po očkovaní vakcínou MMR sa u časti detí môže objaviť slabý výsyp vyrážok a zvýšená teplota. Tieto reakcie sa začínajú 1 až 2 týždne po očkovaní a zvyčajne trvajú 1 až 3 dni. Asi u každého siedmeho očkovaného dochádza k zdureniu lymfatických uzlín. Zriedkavo môže dôjsť k bolestivosti a obmedzeniu hybnosti kĺbov, stav trvá niekoľko dní. Opisované sú kŕče zapríčinené horúčkou – febrilné kŕče, ktoré sa môžu objaviť 1 až 2 týždne po očkovaní. Tieto sa považujú za dôsledok horúčky a nemajú žiadne trvalé následky.