Pravidelné povinné očkovania (proti 10 chorobám)

V rámci pravidelného povinného očkovania sa realizuje základné očkovanie týmito vakcínami:

Hexavakcína (šesťzložková kombinovaná vakcína) chráni deti pred šiestimi ochoreniami: diftéria (záškrt), tetanus, pertussis (čierny kašeľ), ďalej proti hemofilovým invazívnym ochoreniam, poliomyelitíde (detskej prenosnej obrne) a hepatitíde (žltačke) typu B.

Ochrana pred prvými troma chorobami (diftéria, tetanus, pertussis) bola desaťročia zabezpečovaná spolu v jednej vakcíne DTP, ďalšie tri menované (hemofilové invazívne ochorenia, poliomyelitída a hepatitída typu B sa dajú očkovať aj izolovane, každá v jednej vakcíne, pokiaľ sú dostupné.

Pneumokoková konjugovaná vakcína chráni pred najzávažnejšími ochoreniami spôsobenými pneumokokmi.

MMR vakcína je trojzložková vakcína proti osýpkam, mumpsu a rubeole, ktorá chráni deti pred ochorením na tieto tri vírusové ochorenia.

Okrem očkovania, ktoré je zahrnuté do systému plošného očkovania na Slovensku, môžu rodičia požiadať ešte o iné očkovania, ktoré patria medzi odporúčané očkovania, resp. očkovania na vlastnú žiadosť. U doj- čiat je to napr. očkovanie proti rotavírusovej a meningokokovej infekcii.

Hexavakcína
Diftéria (záškrt), tetanus, pertussis (čierny kašeľ ) – DTaP
Diftéria (záškrt)

Charakteristika ochorenia Diftéria – Do polovice 20. storočia predstavoval záškrt závažný zdravotnícky problém. Ochorenie poznali už starí Egypťania, prvýkrát ho opísal Hippokrates ako ochorenie, ktoré vedie k duseniu detí. Rozsiahle epidémie sa vyskytovali v Európe a Amerike v 18. a 19. storočí. Pôvodcom ochorenia je baktéria Co- rynebacterium diphteriae, ale klinické príznaky sú spôsobené jej produktom – vysokoúčinným exotoxínom. Ochorenie sa prenáša vzdušnou cestou alebo kontaktom pri kožných formách. Prameňom nákazy sú chorí pacienti, ale aj bezpríznakoví nosiči. Inkubačná doba je krátka, od 2 do 5 dní. Difterická angína je podobná inej baktériovej angíne, pričom môže dôjsť k rozvoju tzv. malígnej diftérie, sprevádzanej vysokými horúčkami, pablany na mandliach sa rozširujú do okolia, oblasť hrtana a hltana opuchne, objavujú sa problémy s dýchaním a prehĺtaním, hrozí udusenie. Toxický zápal vedie k poškodeniu svalových vlákien srdca, čo spôsobuje jeho zlyhanie s náhlym úmrtím. Toxín spôsobuje rozpad periférnych nervových vlákien, vzniká difterická polyneuritída. Častou komplikáciou je zápal obličiek so zlyhávaním ich funkcie. Pasívna imunizácia v súčasnosti nie je možná pre nedostupnosť špecifického antidifterického imunoglobulínu. Na likvidáciu mikróba sa podávajú antibiotiká, ktoré však pôsobeniu toxínu nezabránia. Aj pri správnej liečbe sa udáva až 30 % riziko úmrtia pri malígnych formách. Vzhľadom na skutočnosť, že sa dané ochorenie na našom území bežne nevyskytuje, správna a včasná diagnostika ochorenia by bola určite problematická. Neskoré začatie liečby pritom predstavuje veľké riziko, že dôjde k nezvratným poškodeniam srdcového svalu alebo obličiek difterickým toxínom so smrteľnými komplikáciami. Očkovanie chráni pred ochorením, ale nie pred nosičstvom. V populácii sa udáva 3 – 5 % nosičov tohto mikróba v nosohltane alebo na koži, z toho dôvodu prerušenie očkovania znamená možnosť vzniku nových epidémií, predovšetkým u neočkovaných osôb.

Tetanus

Tetanus – je ochorenie spôsobené neurotoxínom, ktorý produkujú baktérie Clostridium tetani. Baktérie sa nachádzajú vo forme spór najmä v hnojenej pôde, pretože sú súčasťou črevnej flóry hovädzieho dobytka, koní, ale aj človeka. Baktérie vstupujú do organizmu cez znečistené rany, kde sa za vhodných anaeróbnych podmienok množia a produkujú množstvá toxínu. Rozvinutý klinický obraz generalizovaného tetanu je charakterizovaný kŕčmi svalov pri plnom vedomí. Čím kratšia je inkubačná doba, tým závažnejšia je prognóza. Na Slovensku (v rámci bývalej ČSR) bolo hlásených okolo 100 ochorení ročne, pričom polovica chorých zomrela. Posledných desať rokov sú u nás hlásené iba sporadické prípady (0 – 2 prípady/rok), ktoré sa vyskytli u starších osôb alebo detí, ktoré neboli riadne očkované alebo preočkované proti tetanu. Novorodenecký tetanus sa na našom území nevyskytol vyše 50 rokov vďaka vysokej preočkovanosti matiek a sterilnému ošetreniu pupočníka po pôrode. Jedinou kauzálnou liečbou ochorenia je včasné podávanie špecifického protitetanového imunoglobulínu (hovoríme o pasívnej imunizácii), aby sa neutralizoval ešte voľný toxín.

Ostatná liečba je symptomatická (lieči príznaky ochorenia): lieky proti kŕčom, svalová relaxácia s umelou pľúcnou ventiláciou v prípade rizika udusenia. Antibiotiká pacienta nevyliečia, sú určené na zníženie počtu prítomných baktérií a prevenciu sekundárnych baktériových komplikácií. Neimúnny jedinec (ktorý nemá žiadne očkovanie alebo má nekompletnú schému) si vyžaduje iný liečebný prístup pri prevencii vzniku tetanu po poranení. Očkovanie zabezpečuje individuálnu ochranu jednotlivca a očkované matky chránia svojich novorodencov prenesenými protilátkami. Ani prekonanie ochorenia nechráni jedinca pred opakovanou infekciou. Mieru individuálneho rizika nákazy tetanom počas celého života nie je možné odhadnúť.

Pertussis

Pertussis – je infekčné ochorenie, ktoré je vyvolané baktériou Bordetella pertussis, ktorá má na povrchu biologicky aktívne látky a produkuje viaceré toxíny.

Nákaza sa šíri medzi ľuďmi kvapôčkami. Na prenos infekcie je potrebný úzky kontakt chorého s vnímavým jedincom. Najviac ohrozenou skupinou sú novorodenci, index nákazlivosti je v tejto vekovej kategórii až 80 %. Materské protilátky proti tomuto ochoreniu novorodencov veľmi nechránia, pretože u matiek, ktoré boli očkované dávno, sú prítomné nízke koncentrácie protilátok. Inkubačná doba je 9 – 10 dní. Ochorenie sa začína katarálnym štádiom – zvýšená teplota, nádcha, pokašliavanie – ktoré trvá približne 10 dní. Potom nastupuje paroxyzmálne štádium – mení sa charakter kašľa, ktorý je dráždivý, objavuje sa v záchvatoch, najmä v noci.

Typický záchvat sa prejavuje opakovanými výdychmi, keď dieťa sčervenie až zmodrie, slzí, má vyplazený jazyk. Potom nasleduje hlasitý nádych, pripomínajúci „kikiríkanie kohúta“. Séria takýchto záchvatov sa opakuje a končí sa vykašľaním malého množstva hustého hlienu alebo vracaním. V priebehu dňa a noci sa opakuje niekoľko desiatok takýchto záchvatov. Choré dieťa je vyčerpané a hladné, keďže mu intenzívny a permanentný kašeľ bráni v príjme potravy a tekutín. Paroxyzmálne štádium trvá od 2 do 6 týždňov. Toto štádium je nebezpečné pre dojčatá, ktoré nemajú dostatočne vyvinutý kašľový reflex, preto im hrozí zástava dychu, bezvedomie a udusenie. Ochorenie sa môže komplikovať zápalom pľúc, krvácaním do mozgu s vážnymi následkami. V štádiu rekonvalescencie sa znižuje počet záchvatov, niekedy kašeľ pretrváva aj niekoľko mesiacov. Staršie deti a dospelí majú kratší a miernejší priebeh, ale sú prameňom nákazy pre malé neočkované deti. Ochorenie sa lieči v katarálnom štádiu antibiotikami, ktoré zabránia baktériám, aby sa množili. Neskôr, keď pôsobia najmä toxíny baktérií, už nemajú antiobiotiká žiaden vplyv na priebeh ochorenia. Podávajú sa symptomatické lieky (na uvoľnenie hlienov, na tlmenie kašľa), rehydratačná liečba alebo pareterálna výživa. Divý (čierny) kašeľ prestáva byť typickým ochorením detského veku. V súčasnosti sa výskyt ochorenia pertussis presúva do vyšších vekových kategórií a u očkovaných jedincov má mierny priebeh, bez komplikácií a potreby hospitalizácie.

Očkovanie v SR

Očkuje sa DTaP, kombinovanou vakcínou s acelulárnou pertusickou zložkou.

Koľko dávok DTaP dostane dieťa?

V prvom roku života sú to 3 dávky: v 3., 5. a 11. mesiaci života, očkovacia látka je svojimi 3 zložkami obsiahnutá v šesťzložkovej kombinovanej vakcíne. Neskôr sa očkuje ešte raz v 6. roku života, podávajú sa 3 zložky (DTaP) spolu s očkovacou látkou proti detskej obrne (štyri zložky) v jednej vakcíne. Takéto neskoršie podanie u očkovaného dieťaťa sa nazýva preočkovanie.

Kto nemôže byť očkovaný?

Niektoré deti nemôžu byť očkovacou látkou DTaP očkované a niektorým deťom treba očkovanie odložiť. Očkované nemôžu byť 2 skupiny detí:

 • Deti, ktoré prekonali závažnú alergickú reakciu pri očkovaní DTaP.

 • Deti, ktoré mali postihnutý mozog alebo nervový systém v období do 7 dní po očkovaní DTaP.

Tieto dve kontraindikácie sú extrémne zriedkavé.Tieto dve kontraindikácie sú extrémne zriedkavé.Tieto dve kontraindikácie sú extrémne zriedkavé.

Očkovanie treba odložiť deťom s nasledujúcimi poruchami a stavmi:

 • Deti, ktoré majú akútnu infekciu s horúčkou. U nich sa očkuje po prekonaní infekcie. Pri ochorení s miernymi príznakmi infekcie (napr. nádcha, kašeľ, bez horúčky) sa môže očkovať.

 • Konzultácia s lekárom – odborníkom je potrebná, ak sa očkujú deti s kolapsovým stavom, deti s kŕčmi alebo s dráždivým krikom (trvajúcim viac ako 3 hodiny) po predchádzajúcom očkovaní. Deti sa očkujú neskôr pri zvýšenom dohľade.

Aké sú vedľajšie príhody pri očkovaní DTaP?

Očkovacia látka, podobne ako akýkoľvek iný liek, môže mať u niektorých detí aj nežiaduce účinky. Tie sú neporovnateľne miernejšie ako prípadné účinky infekčného ochorenia, proti ktorému sa očkuje. Medzi mierne (a relatívne časté) vedľajšie príhody patrí:

 • Horúčka.

 • Začervenanie alebo opuch v mieste vpichu očkovacej látky.

 • Pocit napnutia a bolestivosť v mieste vpichu. Tieto účinky sú výraznejšie vždy po ďalšom očkovaní.

 • Únava, strata chuti do jedla, vracanie – patria tiež medzi mierne prejavy.

K závažnejším, ale zriedkavým prejavom patrí:

 • neutíšiteľný plač trvajúci viac ako 3 hodiny

 • hypotonicko-hyporesponzívna príhoda,

 • kŕče

 • horúčka viac ako 40,5 °C.

Všetky opísané vedľajšie príhody sú bez následkov.

Preočkovanie

Ku koncu povinnej školskej dochádzky (v 13. roku veku) sa ešte raz očkuje (preočkovanie). Očkovacia látka má iné koncentrácie jednotlivých zložiek, preto sa aj označuje ako dTap (obsahuje menšie množstvo antigénov). Aj pri tomto preočkovaní sa podáva zložka proti detskej prenosnej obrne, očkovacia látka je dTap-IPV. Preočkovanie adolescentov bolo zaradené do očkovacieho kalendára v júli 2010, s cieľom nepriamo ochrániť novorodencov a malé dojčatá, ktoré ešte nestihli byť očkované pred ochorením pertussis.

Hemofilové invazívne ochorenia (Hib)
Charakteristika ochorenia

Hemofilové invazívne ochorenia sú vyvolané baktériou Haemophilus influenzae typ „b“ (Hib). Medzi invázne infekcie patrí hnisavý zápal mozgových blán, sepsa, bakteriémia, život ohrozujúca epiglotitída (zápal príchlopky), ale aj zápal pľúc, zápal kĺbov a kostí alebo mäkkých tkanív. Najviac inváznych hemofilových infekcií, predovšetkým meningitíd (zápal mozgových blán), sa pred zavedením povinného očkovania vyskytovalo vo vekovej skupine detí do 1 roka. Všeobecne najviac ohrozenou skupinou sú deti do veku 5 rokov, ako aj osoby s poruchami imunitného systému. Najčastejšími komplikáciami týchto ochorení sú trvalé poškodenia zraku, sluchu, upchatie likvorových ciest a hydrocefalus, zaostávanie v motorickom a psychickom vývoji a neurologické poruchy. K nákaze dochádza pri kontakte s chorou osobou alebo s asymptomatickým nosičom baktérií vzdušnou cestou. Ochorenie sa začína vysokou teplotou a podľa charakteru infekcie nasledujú ďalšie príznaky. Akútna epiglotitída je závažné ochorenie, ktoré bez rýchleho lekárskeho zásahu môže spôsobiť náhle udusenie dieťaťa. Liečba inváznych hemofilových infekcií pozostáva z včasného podania účinnej antibiotickej a podpornej liečby, aby sa zabránilo rozvoju septického šoku a následných komplikácií. Smrtnosť sa udáva od 2 – 5 % a aj napriek liečbe dochádza až v 15 – 30 % prípadov k trvalým neurologickým poškodeniam. Invázne ochorenia vyvolané baktériou Hib u detí sa u nás po zavedení pravidelného očkovania dojčiat vyskytujú veľmi zriedkavo.

Očkovanie v SR

Hemofilová zložka je súčasťou hexavakcíny, preto sa očkuje v 3., 5. a 11. mesiaci života.

Kto nemôže byť očkovaný?

 • Deti, ktoré pri predchádzajúcom očkovaní proti Hib mali závažnú alergickú reakciu.

 • Deti so stredne závažným a závažným akútnym ochorením, u nich sa očkovanie odloží a zaočkujú sa neskôr v stabilizovanom stave.

Aké je riziko očkovania Hib?

Po očkovaní izolovanou vakcínou proti hemofilovej infekcii sa vyskytujú mierne reakcie u menšej časti dojčiat – začervenanie, zvýšená teplota alebo opuch v mieste vpichu (menej ako u štvrtiny detí), zriedkavo horúčka. Tieto reakcie vznikajú zvyčajne v deň očkovania a môžu trvať 2 – 3 dni. Samostatná vakcína u nás nie je bežne dostupná.

Poliomyelitída (prenosná detská obrna)
Charakteristika ochorenia

Poliomyelitída je akútne infekčné ochorenie vyvolané odlišnými typmi poliovírusov – typ 1, 2, 3. Najstaršia zmienka o ochorení pochádza zo 14. – 15. storočia pred naším letopočtom z Egypta, keď je na staroegyptskej stéle znázornený strážca brány bohyne Astarté s deformáciou pravej nohy, ktorá je typická pre prekonanie poliomyelitídy. Ochorenie sa vyskytovalo v epidémiách na jednotlivých kontinentoch. V bývalej ČSR bola posledná väčšia epidémia v roku 1953. Po zavedení povinného očkovania v roku 1960 sa výskyt ochorenia prudko znížil a od roku 1961 sa na našom území nevyskytol prípad paralytickej formy infekcie.Charakteristika ochorenia: Poliomyelitída je akútne infekčné ochorenie vyvolané odlišnými typmi poliovírusov – typ 1, 2, 3. Najstaršia zmienka o ochorení pochádza zo 14. – 15. storočia pred naším letopočtom z Egypta, keď je na staroegyptskej stéle znázornený strážca brány bohyne Astarté s deformáciou pravej nohy, ktorá je typická pre prekonanie poliomyelitídy. Ochorenie sa vyskytovalo v epidémiách na jednotlivých kontinentoch. V bývalej ČSR bola posledná väčšia epidémia v roku 1953. Po zavedení povinného očkovania v roku 1960 sa výskyt ochorenia prudko znížil a od roku 1961 sa na našom území nevyskytol prípad paralytickej formy infekcie.

Človek je jediným prirodzeným hostiteľom vírusov, teda prameňom nákazy je chorý človek. Vírusy sa prenášajú fekálno-orálnou cestou priamo alebo nepriamo (kontaminovanými potravinami, vodou), pretože sú masívne vylučované stolicou infikovaných ľudí aj niekoľko týždňov, imunodeficientné osoby vylučujú vírusy aj niekoľko mesiacov až rokov. V prvých dňoch infekcie je prenos možný aj kvapôčkami. Vnímavosť na ochorenie je vysoká a po prekonaní ochorenia vzniká typovo špecifická celoživotná imunita.

V niektorých krajinách (Keňa, Angola, Bangladéš, Nepál) došlo k opätovnému šíreniu ochorenia v dôsledku zavlečenia nákazy a nedostatočnej preočkovanosti populácie.

Inkubačná doba do tzv. malej choroby je 3 – 6 dní, do vzniku chabých obŕn je 7 – 21 dní. Asi 95 % nákaz sa končí bezpríznakovo, ale s masívnym vylučovaním vírusu. U 4 – 8 % pacientov vírusy spôsobujú zápal mozgových blán. U 1 % infikovaných dochádza po období zlepšenia k novým príznakom, ako sú vysoká horúčka a svalové kŕče, ktoré postupne prechádzajú do chabej obrny (ochrnutia) hlavne dolných, ale aj horných končatín. Ak sú postihnuté jadrá hlavových nervov, dochádza k najzávažnejšej forme ochorenia, ktorá sa prejavuje ochrnutím bránice, medzirebrových svalov, nastáva porucha dýchania a prehĺtania, pacient je ohrozený na živote. Smrtnosť pri paraly- tických formách je 5 – 10 %. Po prekonaní týchto foriem ostávajú pacientovi trvalé následky (končatina je deformovaná, atrofická a nefunkčná). Príčinná liečba akútneho ochorenia neexistuje. Odporúča sa pokoj na lôžku, vysoké dávky vitamínov, neskôr rehabilitácia. V krajinách s nízkou hygienou dochádza k nákaze v najnižších vekových skupinách. Materské protilátky vtedy ešte čiastočne chránia novorodenca a malé dojča pred vznikom ochorenia a tieto deti prekonávajú skôr ľahšie formy. Vo vyspelých krajinách sa v dôsledku stúpajúcej hygienickej úrovne nakazili vírusmi staršie deti, u ktorých dochádzalo k častejšiemu výskytu závažných paralytických foriem. Ani v súčasnej dobe zvýšenej migrácie a období cestovných aktivít do rôznych exotických krajín nie je vôbec vylúčené, že sa môžeme stretnúť s divými poliovírusmi.

Očkovanie v SR

V minulosti sa deti očkovali vakcínou, ktorá sa podávala v kvapkách, zvyčajne lyžičkou, deti ju museli prijať ústami, preto sa nazývala aj „orálna“ (orálna poliovakcína – OPV). Očkovalo sa kampaňovito, osobitne len v 2 jarných mesiacoch. Táto orálna poliovakcína bola živá (obsahovala živé oslabené vírusy) a na Slovensku sa už nepoužíva.

V súčasnosti sa používa neživá inaktivovaná poliovakcína (IPV), ktorá sa podáva v injekčnej forme, u nás je súčasťou hexavakcíny. Dostupná je v niektorých krajinách aj samostatná poliovakcína a poliovakcína v kombinácii so zložkami proti iným ochoreniam (napríklad len diftéria, tetanus a pertussis alebo len diftéria, tetanus atď.).

Kedy sa očkuje?

Inaktivovaná poliovakcína je súčasťou kombinovanej hexavakcíny, preto sa očkuje v 3., 5. a 11. mesiaci života. Neskôr sa ešte preočkuje, zvyčajne pred nástupom do školy (v 6. roku života) a pred ukončením školskej dochádzky (v 13. roku života) spolu s vakcínou dTap.

Kto nemôže byť očkovaný?

Deti, ktoré pri predchádzajúcom očkovaní poliovakcínou mali závažnú alergickú reakciu alebo mali závažnú reakciu na niektorú zložku vakcíny (napr. na antibiotiká neomycín, streptomycín, polymyxín B).

Deti so stredne závažným a závažným akútnym ochorením, u nich sa očkovanie odloží a zaočkujú sa neskôr v stabilizovanom stave.

Aké je riziko očkovania inaktivovanou poliovakcínou?

U niektorých detí vznikne malé začervenanie v mieste vpichu, ktoré môže byť bolestivé. V súčasnosti podávaná kombinovaná vakcína nemá závažnejšie vedľajšie príhody.

Vírusová hepatitída (zápal pečene) typu B
Charakteristika ochorenia

Vírusový zápal pečene je spôsobený ví- rusom hepatitídy B. Inkubačná doba je dlhá (50 – 180 dní). K nákaze dochádza infikovanou krvou, krvnými derivátmi (najčastejšie injekčnou ihlou alebo striekačkou, ktoré obsahujú infikovanú krv pri tetovaní, piercingu alebo u narkomanov), telesnými tekutinami pri úzkom kontakte v rodine. K nákaze dochádza aj vertikálne – z matky na dieťa počas tehotenstva. K prenosu môže dôjsť aj cez sliznice – počas pôrodu novorodenca, pri sexuálnom styku. Prežívanie vírusov v prostredí je dlhé. Klasický obraz infekcie prebieha s prodromálnym štádiom (trvá približne 3 – 10 dní), je prítomná zvýšená teplota, pacient udáva malátnosť, únavu, nechutenstvo, vracanie, bolesti brucha, vyrážky, hnačky, ale aj bolesti svalov, kĺbov a hlavy. Po nástupe ikterického štádia (trvá 1 – 3 týždne) má pacient žlto sfarbenú kožu a očné bielka, má tmavý moč, svetlú stolicu, zväčšenú pečeň, niekedy aj slezinu. U malých detí môže ochorenie prebiehať aj bez výraznejších klinických príznakov.

Až u 90 % detí a približne u 6 – 10 % dospelých ochorenie prechádza do chronického štádia, s trvalým nosičstvom povrchového antigénu HbsAg. Závažnosť ochorenia spočíva v tom, že prebieha často nepoznane a dlhší čas. Chronická infekcia môže vyústiť do cirhózy pečene a je hlavným rizikovým faktorom pri vzniku primárneho karcinómu (rakoviny) pečene. U pacientov sa môžu vyskytnúť aj tzv. fulminantné formy, pre ktoré je charakteristické náhle zlyhanie pečene. HbsAg pozitívna matka ohrozuje infekciou svoje dieťa. V slovenskej populácii sa udáva asi 0,7 % nosičov vírusu.

Očkovanie v SR

S očkovaním sa začalo na našom území už v roku 1987, ako prví sa očkovali zdravotnícki pracovníci, študenti zdravotníckych škôl a pacienti z rizikových skupín. V súčasnosti patrí očkovanie medzi povinné očkovanie u dojčiat a je povinné a aj odporúčané pre osoby profesionálne vystavené riziku ochorenia.

Kedy sa očkuje?

V súčasnosti patrí očkovanie medzi povinné očkovanie u dojčiat, je súčasťou kombinovanej hexavakcíny, a preto sa očkuje v 3., 5. a 11. mesiaci života dieťaťa. Samostatné očkovanie je povinné a aj odporúčané u osôb zdravotne a profesionálne vystavených riziku ochorenia. Vakcíny sú určené podľa zloženia pre deti a pre dospelých.

Kto nemôže byť očkovaný?

 • Osoby so závažnou alergickou reakciou po predchádzajúcej dávke vakcíny alebo alergické na zložku vakcíny.

 • Deti so stredne ťažkým a ťažkým akútnym ochorením. Po odznení ochorenia sa dieťa môže očkovať.

Pneumokoková konjugovaná vakcína
Charakteristika ochorenia

Pneumokokové invázne infekcie sú vyvolané inváznymi kmeňmi pneumo- kokov. Pneumokoky sú častými vyvolávateľmi meningitídy, sepsy, bakteriémie, ale aj pneumónie u detí mladších ako 2 roky a u osôb starších ako 50 rokov. Pneumokoky patria tiež medzi typických vyvolávateľov baktériových zápalov stredného ucha u malých detí. Komplikáciami akútneho, ale aj chronického zápalu stredného ucha sú zápal hlávkového výbežku a hnisavý zápal mozgových blán. Pneumokoky sa podieľajú na väčšine komplikovaných zápalov stredného ucha, ktoré si vyžadujú chirurgické ošetrenie a opakovanú anti- biotickú liečbu. Tieto baktérie sú známe aj svojou rezistenciou (odolnosťou) voči viacerým antibiotikám.

V súčasnosti poznáme viac ako 90 sérotypov, na jednej strane sú bežným nálezom u zdravej populácie, na druhej strane sú aj najvýznamnejším patogénom dýchacích ciest. Len niektoré sérotypy sú invázne. U malých detí, hlavne v detských kolektívoch, sa udáva až 40 – 60 % nosičstvo rôznych kmeňov pneumokokov. Inváznymi infekciami sú najviac ohrozené deti do veku 2 rokov, ktorých fyziologicky nezrelý imunitný systém nedokáže účinne reagovať na opuzdrené baktérie. Inkubačná doba je krátka, 1 – 3 dni. K nákazám dochádza vzdušnou cestou, najmä v zimných mesiacoch a v uzavretých kolektívoch. Po prekonaní pneumokokového ochorenia vzniká iba krátkotrvajúca imunita, preto môže jedinec ochorieť znova. Komplikácie závisia od charakteru ochorenia.

Pri meningitídach hrozí vytvorenie abscesu v mozgu, u malých detí sepsa a septický šok. V prípade rizikových pacientov nie je výnimočné, že majú opakované pneumokokové meningitídy.

Očkovanie v SR

Pneumokokové konjugované vakcíny (10-valentná a 13-valentná) sa používajú na povinné očkovanie detí v určenom veku od 6 týždňov veku. Podľa nášho očkovacie- ho kalendára sa začína očkovať v 3. mesiaci veku. V súčasnosti je možné použiť 13-valentnú vakcínu na očkovanie starších detí a dospelých bez vekového obmedzenia, v zdravotných indikáciách je odporúčané očkovanie hradené zo zdravotného poistenia.

Kedy sa očkuje?

Plošné očkovanie proti pneumokokom u dojčiat sa vykonáva konjugovanou pneumokokovou vakcínou v schéme podľa platného očkovacieho kalendára. Ideálne je očkovanie zároveň s očkovaním hexavakcínou v 3., 5. a 11. mesiaci. Plošné očkovanie proti pneumokokom sa môže vykonávať 13-valentnou (chráni voči 13 typom pneumokoka) alebo 10-valentnou konjugovanou pneumokokovou vakcínou (chráni voči 10 typom pneumokoka). Očkovanie detí starších ako 1 rok sa vykonáva schémou očkovania, ktorá zodpovedá príslušnému veku. Väčšie deti do dovŕšenia 18. roku veku a dospelí v zdravotnom riziku vrátane starších osôb nad 59 rokov sa očkujú 13-valentnou konjugovanou alebo 23-valentnou polysacharidovou vakcínou. V EÚ sú registrované ešte dve konjugované vakcíny: 15-valentná a 20-valentná vakcína.

Kto nemôže byť očkovaný?

Deti, ktoré pri predchádzajúcom očkovaní proti pneumokokom mali závažnú alergickú reakciu alebo majú zistenú alergiu na niektorú zložku vakcíny.

Deti so stredne závažným a závažným akútnym ochorením, u nich sa očkovanie odloží a zaočkujú sa neskôr v stabilizovanom stave.

Aké sú vedľajšie účinky očkovania proti pneumokokom?

Približne každé štvrté dieťa má začervenanie a bolestivý opuch v mieste vpichu. Asi tretina detí má zvýšenú teplotu do 38 °C. Niektoré deti majú zníženú chuť do jedla a môžu byť ospalé alebo predráždené. Závažné vedľajšie príhody v príčinnej súvislosti s očkovaním konjugovanými pneumokokovými vakcínami neboli hlásené vo zvýšenej frekvencii výskytu.

MMR vakcína

Očkovanie proti osýpkam, mumpsu a rubeole je známe pod skratkou MMR (podľa názvov z anglického Measles, Mumps, Rubella)

Osýpky (morbilli)

Osýpky (morbilli) – sú vysoko nákazlivé infekčné ochorenie, prakticky každý jedinec, ktorý nemá imunitu proti osýpkam, pri kontakte s chorým ochorie. Vyvolávateľom ochorenia je vírus osýpok. Vírusy sa šíria vzdušnou cestou. Inkubačná doba je 8 – 12 dní. Ochorenie sa začína prodromálnymi príznakmi – únava, nechutenstvo, zvýšená teplota, zápal spojiviek, prejavy „nádchy“, kašeľ. Po niekoľkých dňoch nastupuje horúčka (≥ 40 °C), objavuje sa sýtočervená vyrážka najskôr na tvári a šíri sa na krk, trup a trvá približne 5 dní. Najčastejšími komplikácia- mi infekcie sú zápal pľúc (temer u polovi- ce chorých) a encefalitída (zápal mozgu u 1 z 1 000 prípadov). Neskorou komplikáciou, 7 – 10 rokov po prekonaní infekcie, je degeneratívne ochorenie centrálneho nervového systému (subakútna sklerotizujúca panencefalitída – SSPE), ktoré má nepriaznivú prognózu a končí sa smrťou. Špeciálna antivírusová liečba neexistuje. Posledné väčšie epidémie osýpok boli na východe Slovenska na prelome rokov 1997/98 a 2018/2019, keď ochorelo niekoľko stoviek prevažne malých detí do veku 1 roka, ale aj dospelí, ktorí neboli očkovaní alebo neprekonali ochorenie.

V ostatných rokoch sú hlásené lokálne epidémie v rôznych krajinách Európy (Francúzsko, Nemecko, Španielsko, Veľká Británia, Bulharsko). Riziko zavlečenia infekcie do našej krajiny, ako aj možnosť individuálnej nákazy pri návšteve iných krajín sú veľmi reálne. Kolektívna ochrana, ktorá sa dosahuje na základe vysokej preočkovanosti (nad 95 % populácie), chráni nepriamo jedincov, ktorí nemôžu byť očkovaní v dôsledku rôznych chronických ochorení, ktoré zasahujú do imunitného systému.

Mumps (parotitída, príušnice)

Mumps (parotitída, príušnice) – je infekčné ochorenie spôsobené vírusom parotitídy. Vírusy sa prenášajú vzduš- nou cestou – kvapôčkami alebo slinami z chorých jedincov na vnímavé osoby. Inkubačná doba je 18 – 21 dní. Ochorenie sa prejavuje zápalom príušných slinných žliaz, je sprevádzané horúčkou, malátnosťou, bolesťami hlavy a svalov. Jednostranný zápal má u detí zvyčajne mierny priebeh. Najčastejšou komplikáciou najmä u dospelých je zápal mozgových blán, mozgu alebo podžalúdkovej žľazy (pankreasu), ojedinele aj zápal srdcového svalu. Asi 50 % prípadov infekcií u chlapcov – adolescentov prebieha so zápalom semenníkov. V ére pred očkovaním bol mumps častou príčinou trvalej straty sluchu. Vážne komplikácie sa môžu vyskytnúť aj samostatne, bez príznakov parotitídy. Špecifická liečba neexistuje, je symptomatická – podľa príznakov a komplikácií.

Ružienka (rubeola)

Ružienka (rubeola) – je vírusové ochorenie charakteristické výskytom vyrážky. Ochorenie bolo samostatne opísané v rokoch 1752 a 1758 nemec- kými lekármi Bergenom a Orlowom, ktorí ho nazvali ako osýpkam podobné ochorenie „german measles“. Ochorenie prebiehalo mierne, komplikácie boli veľmi vzácne, preto sa mu nevenovala veľká pozornosť. Až v roku 1941 austrálsky očný lekár Gregg publikoval správu o výskyte slepoty u novorodencov, ktorých matky prekonali v tehotenstve rubeolu. Po epidémii rubeoly v Európe a v USA v rokoch 1962 až 1965 sa definitívne dokázalo, že ochorenie na začiatku tehotenstva spôsobuje potraty a predčasné pôrody. Deti nakazených matiek sa narodili s tzv. „vrodeným rubeolovým syndrómom“. Ochorenie vyvoláva vírus rubeoly, ktorý sa prenáša kvapôčkami a priamym kontaktom. Infikovaný jedinec vylučuje vírus už 10 dní pred objavením vyrážky a ešte asi 15 dní po jej objavení, čo umožňuje jeho šírenie do okolia pomerne dlhý čas. Pri nákaze tehotnej ženy vírus preniká placentou do krvného obehu plodu a podľa trvania gravidity spôsobuje postihnutie jednotlivých vyvíjajúcich sa orgánov. Inkubačná doba od nákazy do výsevu vyrážky je priemerne 18 dní.

U malých detí je zvyčajne prvým príznakom drobná svetloružová vyrážka, mierne zväčšené lymfatické uzliny v záhlaví a za ušnicami. U mladistvých a dospelých býva zvýšená teplota, nádcha, kašeľ, ojedinele aj bolesti kĺbov. Samotné akútne ochorenie prebieha mierne, preto si pacient nevyžaduje špeciálnu liečbu. Vzácnou, ale závažnou komplikáciou je zápal mozgu, ktorý má až 20 % smrtnosť. Vrodený rubeolový syndróm sa vyskytuje u detí, ktorých matky sa nakazili infekciou počas tehotenstva. Pri infekcii v prvom mesiaci tehotenstva dochádza k závažným poškodeniam plodu a tehotenstvo sa často končí potratom. Ak sa dieťa narodí, má známky infekcie v podobe zápalu mozgu, mozgových blán, poškodenia srdca a zvyčajne umiera v prvom roku života. Pri nákaze matky v druhom a treťom mesiaci tehotenstva dochádza u dieťaťa najčastejšie k poškodeniu sluchu, zraku a k vrodeným chybám srdca. Postihnuté deti zaostávajú v motorickom a psychickom vývoji, musia absolvovať chirurgické korekcie srdcových chýb, špeciálnu rehabilitáciu a korekciu očných a sluchových chýb. Riziko vzniku obávaného vrodeného rubeolového syndrómu výrazne znižuje získaná imunita žien vo fertilnom veku očkovaním. Efekt očkovania spočíva nielen v individuálnej ochrane, ale aj v prerušení prenosu infekcie na tehotné ženy. Vysoká preočkovanosť v populácii zabezpečuje kolektívnu ochranu a ochraňuje predovšetkým budúcu generáciu.

Očkovanie v SR

Očkujeme vakcínou MMR, ktorá obsahuje tri zložky – očkovaciu látku proti osýpkam (morbilli), proti mumpsu (parotitis) a proti ružienke (rubella, rubeola). Všetko dostáva dieťa v jednom vpichu. Je to živá vakcína, obsahuje vírusy osýpok, mumpsu a rubeoly, ktoré sú „atenuované“ (oslabené) a nespôsobujú ochorenie. Prevažná väčšina detí (viac ako 95 %) po očkovaní dvoma dávkami získava imunitu, ktorá vytvára ochranu proti ochoreniu na dlhú dobu. Podávajú sa 2 dávky vakcíny, prvá v období medzi 15.– 18. mesiacom života, druhá v 5. roku veku.

Vedľajšie účinky očkovacej látky MMR U časti detí sa môže objaviť slabý výsyp vyrážok a zvýšená teplota po očkovaní MMR. Tieto reakcie sa začínajú jeden až dva týždne po očkovaní a zvyčajne trvajú 1 – 3 dni. Asi u každého siedmeho očkovaného dochádza k zdureniu lymfatických uzlín. Zriedkavo môže dôjsť k bolestivosti a obmedzeniu hybnosti kĺbov, stav trvá niekoľko dní. Opisované sú febrilné kŕče (kŕče zapríčinené horúčkou), ktoré vznikajú 1 až 2 týždne po očkovaní. Považujú sa za dôsledok horúčky, ktorá vznikla po očkovaní, nie za dôsledok samotnej očkovacej látky. Po febrilných kŕčoch sa stav rýchlo upraví, kŕče nemajú zdravotné následky.

Kto nemôže byť očkovaný?

Pri akútnom ochorení s horúčkou, podobne ako pri iných očkovaniach, treba očkovanie MMR odložiť. Prítomnosť miernej infekcie však nie je kontraindikáciou očkovania. Očkovanie MMR je kontraindikované pre osoby so známou závažnou alergiou na ne- omycín alebo na inú zložku vakcíny. Kontaktná dermatitída po neomycíne v anamnéze nie je kontraindikáciou. Očkovacia látka MMR sa nesmie podávať deťom so závažnou poruchou imunity. Platí to pre vrodené imunodeficientné stavy a aj pre získané (onkologické ochorenia, podávanie liekov s účinkami potláčajúcimi imunitu – napr. vysoké dávky kortikosteroidov). V týchto situáciách rozhoduje o očkovaní lekár – špecialista (vakcinológ). Ak dieťa dostalo transfúziu krvi alebo iné krvné deriváty (napr. imunoglobulíny), očkovanie treba odložiť podľa druhu krvného derivátu. Podanie očkovacej látky MMR tehotným ženám je kontraindikované. Okrem toho sa počas prvého mesiaca po očkovaní neodporúča otehotnieť.