Očkovanie proti chrípke

Chrípka je nákazlivé ochorenie dýchacích orgánov spôsobené vírusom chrípky, ktorý infikuje nos, hrdlo, dýchacie cesty a niekedy aj pľúca. Ochorenie nezasiahne len dýchacie orgány, ale je to celkové postihnutie organizmu. Niekedy má mierny priebeh, inokedy závažný, chorý človek môže na chrípku aj zomrieť.

Ochorenie spôsobujú vírusy chrípky (u človeka typ A, B, C). Sú známe tým, že majú schopnosť často meniť svoju štruktúru.

  • Typ A spôsobuje pandémie (naposledy v sezóne 2009/2010 to bol typ A-H1N1) a opakované epidémie,

  • typ B miestne epidémie a

  • typ C ľahké infekcie horných dýchacích ciest.

Vírus chrípky sa šíri hlavne malými kvapôčkami vo vzduchu, ktoré vznikajú pri kašli, kýchaní alebo aj pri rozprávaní infikovaných ľudí. Tieto kvapôčky môžu pristáť v ústach alebo sa dostať do nosa ľudí nachádzajúcich sa v blízkosti chorých alebo v priestoroch, ktoré chorý nedávno opustil. Menej často môže človek dostať chrípku dotykom povrchu alebo predmetu, na ktorom je vírus chrípky a následným kontaktom s vlastnými ústami, nosom alebo očami.

Príznaky infekcie začnú zvyčajne 2 dni od nakazenia, interval môže byť 1 – 4 dni. Vnímavosť jevšeobecná, najvyšší výskyt je u detí. Typickými príznakmi sú horúčka, niekedy s triaškou (nie každýmusí mať pri ochorení horúčku), kašeľ, upchatý nos, bolesti hrdla, hlavy, svalov a kĺbov, únava,niekedy môže byť prejavom vracanie s hnačkami (častejšie u detí). Komplikáciou chrípky môže byťzápal pľúc, infekcie ucha, prínosových dutín a zhoršenie chronických ochorení, ako napr. astmy,cukrovky, srdcovo-cievnych a pľúcnych chorôb. Každý môže dostať chrípku (aj zdraví jedinci) a vážneproblémy súvisiace s chrípkou sa môžu vyskytnúť v každom veku. Niektorí ľudia, ak ochorejú, súohrození rozvojom komplikácií súvisiacich s chrípkou. Patria sem ľudia vo veku 65 rokov a starší,ľudia akéhokoľvek veku s určitými chronickými zdravotnými problémami (cukrovka, astma, srdcovo-cievne ochorenia a iné), tehotné ženy a deti mladšie ako 5 rokov.

Prvým a najdôležitejším krokom v prevencii chrípky je dostať vakcínu proti chrípke každý rok. Ukázalo sa, že vakcína proti chrípke znižuje chrípkové ochorenia a riziko závažných komplikácií chrípky, ktoré môžu viesť k hospitalizácii alebo dokonca k úmrtiu. V každodennom živote sú dôležité preventívne opatrenia (vyhýbať sa kontaktu s chorými, zakryť si ústa pri kašli a kýchaní a časté umývanie rúk).

Očkovanie na Slovensku

Očkovanie patrí medzi povinné a odporúčané očkovanie u osôb vystavených riziku ochorenia. Okrem známych rizikových skupín (očkovanie osôb starších ako 59 rokov, očkovanie chronicky chorých, očkovanie detí) sa kladie dôraz aj na očkovanie v tehotenstve (u každej tehotnej v  ktoromkoľvek štádiu tehotenstva) a očkovanie zdravotníckych pracovníkov.

U detí sa očkovanie odporúča od 6 mesiacov života, pri prvej sezóne očkovania u detí mladších ako 9rokov je odporúčané podanie dvoch dávok s odstupom 1 mesiac. V roku 2020 počas pandémie covid-19 Svetová zdravotnícka organizácia určila ako najvyššiu prioritu očkovanie 2 rizikových skupín:zdravotníckych pracovníkov a starších dospelých, v tomto prípade bol rozhodujúci vek nad 50 rokov.Následne majú prioritu (bez poradia) ostatné rizikové skupiny – tehotné ženy, chronicky chorí a deti. Na Slovensku sa v súčasnosti používajú štvorvalentné vakcíny, ktoré obsahujú dva kmene typu A adva kmene typu B vírusov chrípky. Vakcíny obsahujú každý rok vždy aktuálne kmene podľaodporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie. Očkuje sa do svalu alebo podkožne. Najvhodnejšie jeočkovanie ukončiť do konca októbra, ale očkovať sa môže sa aj neskôr v sezóne do konca februára.

Kto nemôže byť očkovaný

Pre očkovanie nie sú špeciálne kontraindikácie. Očkované nemôžu byť osoby so závažnou alergickou reakciou po vakcíne alebo jej zložkách a akútne choré osoby na stredne závažné a závažné ochorenie.

Vedľajšie účinky očkovania proti chrípke

Najčastejšie sú to mierne príznaky – únava, bolestivosť svalov, mierna teplota, bolestivosť a začervenanie v mieste vpichu.