Manuál na určenie závažnosti stavu dieťaťa

Dospievajúce dieťa Ikona

Podľa veku sú pripravené informácie o príznakoch, ktoré sa môžu vyskytnúť u dieťaťa a podľa ich závažnosti je odporúčaný ďaľší postup.V žiadnom prípade však nenahrádzajú lekárske vyšetrenie a odporúčanie, preto ak máte obavy, vyhľadajte lekársku radu svojho primárneho pediatra alebo pohotovostných zdravotníckych zariadení.

Ak má Vaše dieťa ktorýkoľvek z následujúcich príznakov:

icon
 • Bledá, mramorová koža, ktorá je nezvyčajne chladná a pritom spotená.
 • Výrazne sťažené dýchanie, ktoré sa prejavuje nepravidelným dýchaním, veľmi rýchlym dýchaním, „lapaním“ po dychu, ak pre dýchavičnosť nedokáže súvisle hovoriť, jesť alebo piť.
 • Šedo-modré sfarbenie kože okolo úst, na tvári alebo na končekoch prstov.
 • Veľmi výrazná neustupujúca bolesť alebo tlak na hrudi.
 • Záchvat kŕčov (rytmické zášklby celých končatín alebo celého tela s poruchou vedomia).
 • Zmätenosť a dezorientovanosť (ak reaguje zmätene, alebo neprimerane na podnety, alebo nereaguje vôbec), nedokáže zrozumiteľne hovoriť, cíti mdloby a výrazné závrate.
 • Neutíšiteľné vracanie a výrazná bolesť hlavy.
 • Nové fliačiky na koži, ktoré nemiznú, ak na kožu v mieste ich výskytu zatlačíte skleneným pohárom, alebo ktoré vyzerajú ako malé modriny.
 • U chlapcov náhle vzniknutá alebo výrazne sa zhoršujúca bolesť v oblasti semenníkov.
 • Ak vykašliava krvavé hlieny.
 • Utrpel vážny úraz alebo si spôsobil vážne poranenie.
icon

Ihneď vyhľadajte najbližší urgentný príjem alebo volajte linku 155 alebo 112, pretože Vaše dieťa vyžaduje neodkladnú zdravotnú starostlivosť.

Ak má Vaše dieťa ktorýkoľvek z následujúcich príznakov:

icon
 • Ťažšie dýchanie, ale stále môže hovoriť v celých vetách a môže jesť a piť bez výrazného zadýchania.
 • Známky dehydratácie – nedostatku tekutín (pocit výrazného smädu, vpadnuté oči, suché sliznice v ústach a suché popraskané pery, ak nebolo močenie viac ako 12 hodín).
 • Triaška alebo výrazná bolesť svalov bez zjavnej príčiny (nie po cvičení, športovej námahe).
 • Teplota nad 38,5°C, trvajúca viac ako 5 dní, teplota nad 40°C viac ako 3 dni, alebo teplota nad 39°C ak neodpovedá na liečbu liekmi proti teplote.
 • Zhoršujúca sa bolesť hlavy a pretrvávajúce vracanie.
 • Pretrvávajúca alebo zhoršujúca sa bolesť brucha.
 • Prítomnosť krvi v stolici alebo moči.
 • Výrazný nezvyčajný trvajúci smäd napriek príjmu veľkého množstva tekutín a nezvyčajne časté močenie.
 • Úraz končatín, ktorý spôsobuje zníženú hybnosť alebo pretrvávajúcu bolesť.
 • Úraz hlavy s pretrvávajúcou bolesťou hlavy a spavosťou až mdlobami.
 • Ak sa cíti stále horšie a máte veľké obavy o jeho zdravotný stav.

Bezodkladne kontaktujte primárneho pediatra Vášho dieťaťa, podľa možností Vás objedná na vyšetrenie čo najskôr. Ak je po ordinačných hodinách, vyhľadajte Ambulantnú pohotovostnú službu alebo urgentný príjem, prípadne volajte linku 155 alebo 112.

Načítavanie mapy...