Rodičovský portál o tom, ako sa najlepšie postarať o Vaše dieťa.

Informácie, ktorým môžete dôverovať.

Pripravené pediatrami a detskými špecialistami.

O deťoch, pre deti a kvôli deťom.

Viac o iniciative Pediatri deťom >
SSPPS-SLS

Projekt pod záštitou:

Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti Slovenskej lekárskej spoločnosti

Zistite závažnosť stavu podľa veku dieťaťa

Vek dieťaťa 0-3 mesiace

Ikona Zistiť závažnosť stavu

Vek dieťaťa nad 3 mesiace

Ikona Zistiť závažnosť stavu

Dospievajúce dieťa

Ikona Zistiť závažnosť stavu

Informácie o zdraví a chorobe vášho dieťaťa (Návody a rady)

Postupne pripravujeme rady a poučenia, vypracované a overené najlepšími odborníkmi na zdravie detí a dospievajúcich. Všetky informácie na stránke sú v súlade s vedeckým poznaním a odporúčaniami slovenských i medzinárodných odborných spoločností, preložené do zrozumiteľnej reči tak, aby rodičom a opatrovníkom pomohli postarať sa o svoje deti v zdraví i chorobe

Príznaky a choroby
Ikona Zistiť viac
Očkovanie
Ikona Zistiť viac
Vývin dieťaťa
Ikona Zistiť viac
Prevencia pre zdravie
Ikona Zistiť viac
Duševné zdravie
Ikona Zistiť viac
Zdravé zuby
Ikona Zistiť viac
Bebbo aplikácia
Ikona Zistiť viac
Kedy sa obávať o svoje dieťa?
Ikona Varovné príznaky vážnych chorôb

Manuály závažnosti zdravotného stavu

Keď je Vaše dieťa choré, je často ťažké rozlíšiť, kedy je stav veľmi vážny a musíte vyhľadať lekársku pomoc ihneď, a kedy sa ešte môžete o dieťa doma starať sami a počkať na radu od pediatra Vášho dieťaťa. Naše manuály o závažnosti zdravotného stavu pre rodičov Vám pomôžu sa zorientovať v príznakoch u Vášho dieťaťa.

Režim chorého dieťaťa

Choré dieťa je dieťa, ktoré prejavuje niektoré z príznakov akejkoľvek choroby. Inak povedané, nejaví sa nám ako zdravé.

Zistiť viac
Ikona

Choré dieťa má byť doma

Dieťa aj s miernymi príznakmi ochorenia musí ostať doma. Takéto dieťa v žiadnom prípade nedávajte do škôlky alebo školy, nepatrí na detské ihrisko, do detských kútikov, ani na záujmové aktivity, na výlet k starým rodičom, do prírody alebo nákupného centra. Dieťa nesmie ani na vianočné besiedky, koncerty, vystúpenia – akokoľvek sa na ne pripravovalo a tešilo.

Choré dieťa s akútnymi príznakmi je zdrojom infekcie pre svoje okolie - v rámci možností chráňte najmä zraniteľných členov domácnosti (dojčatá, seniori, onkologickí pacienti).

Ikona

Choré dieťa má mať kľudový režim.

Čo najviac času by malo dieťa tráviť v posteli, v teple. Je potrebné udržať ho v pokoji čítaním rozprávok, hraním spoločenských hier, rozhovormi, počúvaním príbehov a pesničiek, a v tomto čase pokojne aj pozeraním rozprávky v televízii. Limitujte však čas pri obrazovkách mobilov, tabletov a počítačov.

icon

Choré dieťa má byť pod dozorom dospelej známej a zodpovednej osoby.

Podľa veku dbajte, aby bola dostupná pomoc dospelej osoby, príznaky sa môžu vystupňovať a celkový stav dieťaťa sa zhoršiť.

icon

Choré dieťa má mať zvýšený príjem tekutín.

Podávame akékoľvek tekutiny – vodu, riedené ovocné šťavy, čaj, rehydratačný roztok. Tekutiny nemajú byť horúce. Keďže dieťa v čase choroby potrebuje viac energie, sladeným nápojom sa nevyhýbame. Vhodnou tekutinou je aj mäsovo-zeleninový vývar. Deti v začiatočných fázach ochorenia často trpia nechutenstvom a tekutiny je často jediným zdrojom energie. Ak ochorenie sprevádza aj horúčka, hnačka alebo vracanie, straty tekutín sú ešte väčšie. Pozor na dehydratáciu.

icon

Choré dieťa potrebuje byť v bezpečí, v istote, obklopené pozornosťou rodičov a najbližších.

icon

Choré dieťa sa má liečiť dostatočný čas.

Doba liečby a teda doba, počas ktorej má dieťa dodržiavať režim chorého je minimálne 48 hodín po poklese teploty, alebo do doby určenej lekárom. Dieťa musí byť doma najmä počas celej doby užívania antibiotík.

Pre dieťa je nevyhnutná aj dostatočná doba doliečovania (rekonvalescencia). Podľa imunológov je ideálne, aby trvala minimálne tak dlho, ako samotná choroba. Počas tejto doby je potrebné vyhnúť sa náročným aktivitám, fyzickú aktivitu zvyšovať postupne, dbať na dostatočný pitný režim, dopriať dieťaťu dostatok oddychu a ak je to možné, vyhýbať sa miestam, kde sa zdržuje veľa ľudí.

Iniciatíva Pediatri Ďeťom (O nás)

Kto sme?

Sme detskí lekári, ktorým záleží na zdraví, bezpečnosti a všestrannom prospievaní detí od narodenia po ukončenie dospievania.

Spolupracujeme s odborníkmi a špecialistami z rôznych oblastí starostlivosti o deti. Každý, kto sa podieľa na tvorbe tohoto portálu pre rodičov, má svoje zamestnanie a povinnosti. Čas a úsilie, venované projektu, sú darom pre dobro a prospech všetkých detí, žijúcich na Slovensku. Je to dobrovoľné a bezodplatné rozhodnutie pomôcť v krízovej situácii, v ktorej sa poskytovanie zdravotnej starostlivosti o deti nachádza.

Aký je náš cieľ?

Deti tvoria 20 percent populácie, ale predstavujú 100percent našej budúcnosti. Sme presvedčení, že vzdelávaním nás všetkých môžeme prísť k poznaniu, s poznaním urobíme správne rozhodnutia, a správnymi rozhodnutiami pomôžeme našim deťom vyrásť a vstúpiť v zdraví a spokojnosti do svojej dospelosti, ktorou obohatia svet.

Chceme poskytnúť spoľahlivé informácie o zdraví a chorobách rodičom a opatrovníkom ako aj všetkým, ktorí si uvedomujú zodpovednosť za zdravie detí a chcú rozumieť a robiť informované rozhodnutia.

Čo Vám ponúkame?

Pripravujeme pre vás informácie, na ktoré sa môžete spoľahnúť. Sprevádzame vás počas rastu a vývoja vašich detí, vysvetľujeme rôzne príznaky chorôb a ich príčiny, poradíme ako ich zvládnuť a kedy vyhľadať lekársku pomoc.

Všetky články prechádzajú schvaľovacím procesom v Redakčnej rade, ktorej členmi sú významní pediatri a detskí špecialisti z rôznych klinických a ambulantných pracovísk Slovenska. Záštitu nad stránkou prevzala Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti Slovenskej lekárskej spoločnosti, ktorá je odbornou spoločnosťou pre ambulantnú (primárnu) pediatrickú starostlivosť.

Flak
Ilustracia